Lastensuojelulain muutokset 1.1.2020

Lastensuojelulakiin tuli muutoksia 1.1.2020. Tällä sivulla muutoksia avataan tarkemmin. Sivulle on koottu myös aiheeseen liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä.

Lastensuojelun sijaishuollossa olevien lasten perusoikeuksia vahvistetaan

Lastensuojelulain muutoksilla vahvistetaan kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen oikeutta hyvään kohteluun, huolenpitoon, valvontaan sekä ihmisarvoa kunnioittavaan kohteluun. Lisäksi tarkennetaan rajoitusten käytölle asetettavia yleisiä edellytyksiä, kuten välttämättömyys- ja suhteellisuusvaatimusta sekä täsmennetään rajoitustoimenpiteiden kirjaamisvaatimuksia. Samalla jälkihuollon ikäraja korotetaan 25 vuoteen.

Muutosten painopiste on ennakollisissa keinoissa, joiden avulla on tarkoitus ehkäistä haastavien tilanteiden syntyä ja rajoitustoimenpiteiden tarvetta.

Lastensuojelulain muutoksista on kerrottu myös joulukuun tiedotteessa.

Lisämateriaalia

Usein kysyttyjä kysymyksiä lastensuojelulain muutoksista

Lisätietoja

Susanna Hoikkala, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Lapset ja nuoret -yksikkö / LANU 0295163482  


Tiina Muinonen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Lapset ja nuoret -yksikkö / LANU 0295163185