Lasten hoitaminen

Päiväkodin lapsiaSosiaali- ja terveysministeriö vastaa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukia koskevasta lainvalmistelusta. Yksityinen päivähoito on maksullista palveluntarjoajan hinnoittelun mukaan, mutta näihin kustannuksiin voi saada yksityisen hoidon tukea.

Lapsiperheiden käytettävissä on erilaisia vaihtoehtoja pienten lasten hoidon järjestämiseksi. Vanhempainvapaakauden jälkeen perheillä on kolme erilaista yhteiskunnan tukemaa vaihtoehtoa järjestää alle kouluikäisen lapsen hoito.

  • Lapsi voi mennä kunnan järjestämään päivähoitoon joko päiväkotiin tai perhepäivähoitoon.
  • Perhe voi valita yksityisen hoitajan tai päiväkodin ja hakea yksityisen hoidon tukea.
  • Alle 3-vuotiaan lapsen vanhemmista jompikumpi voi hoitaa lasta ja saada kotihoidon tukea.

Muiden viranomaisten vastuita lasten hoidossa

Vanhemmille maksettavista taloudellisista etuuksista vastaa Kela.

Päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Vastuu päivähoidon palvelujen järjestämisestä sekä yksityisen päivähoidon valvonnasta on kunnilla. Päivähoidosta peritään perheen tulojen ja koon mukaan määräytyvä maksu.

Vaihtoehtoja päivähoidon järjestelyihin antavat lisäksi kunnan, seurakunnan ja järjestöjen leikkipuisto- ja kerhotoiminta sekä muu avoin varhaiskasvatustoiminta.

Lisätietoja lasten hoitamisesta

Lisätietoja saa kunnan sosiaalitoimesta tai päivähoitotoimistosta.

Kasvun kumppanit -verkkopalvelu tarjoaa tietoa lasten, nuorten ja perheiden peruspalveluista sekä tukea niiden kehittämiseen. Tieto tarjotaan ammattilaisten, johdon ja päättäjien arkeen sopivaksi.

Lisätietoja

Anna Cantell-Forsbom, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Lapset ja nuoret -yksikkö / LANU 0295163351