Esityksiä ja muuta materiaalia LAPE-muutosohjelman tilaisuuksista

Yhdyspintojen selvitystyön

Perheystävälliset työpaikat -verkosto

Maakuntakierros 06/2016

Esitykset

LAPEn kick-off Kuntaliitossa 11.1.2016