FI SV

LAPE on lasten hyvinvoinnin ja oppimisen asialla

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman eli LAPE-ohjelman tavoitteena on luoda lapselle ja nuorelle suotuisa kasvu- ja oppimisympäristö sekä tukea perheen hyvinvointia.

Kun sopiva tuki tulee oikeaan aikaan, siirtyy painopiste korjaavista palveluista ehkäiseviin. Näin myös kustannukset pysyvät aisoissa.

Toimintakulttuuri uudistuu muutostyössä hallinto- ja ammattikuntakeskeisyydestä lapsi- ja perhelähtöisyyteen, ja palvelut tuodaan perheen lähelle ja perheet kohdataan paremmin. Ammattilaiset toimivat yhdessä ja vahvistavat vanhemmuuden tukea ja kasvua tukevia ihmissuhteita.

LAPEssa tehdään sekä kansallista että maakunnallista muutostyötä. Muutostyö on käynnissä vuosina 2017–2018 jokaisen tulevan maakunnan alueella.

LAPE lyhyesti

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma

  • tekee sisältöä ja rakenteita sote-uudistukseen
  • rakentaa palveluita uudistaessaan yhdyspintoja soten (maakunnan) ja sivistystoimen (kunnan) kesken
  • tekee kehittämistyötä sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen, järjestöjen ja seurakuntien yhteistyönä ja kahden ministeriön - sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön - yhteisellä ohjauksella
  • tekee pesäeron hankekausittaiseen sekä sirpalemaiseen ja paikalliseen kehittämistyöhön
  • ohjaa, kouluttaa, verkostoi, innovoi ja juurruttaa toimintamallit, kuten esimerkiksi perhekeskuksen, uuden kunnan ja maakunnan toimintaympäristöön
  • osallistaa muutostyöhön lapset ja nuoret sekä heidän vanhempansa.

Maakunnallista ja valtakunnallista kehittämistyötä

Jokainen maakunta on valinnut oman kehittämisen painopisteensä vuosille 2017–2018 seuraavista neljästä kokonaisuudesta:

Kansallisessa kehittämistyössä uudistetaan esimerkiksi lasten hyvinvoinnin seurannan tietopohjaa, asiakastiedon sujuvaa jakamista, verkostojohtamisen malleja sekä tuetaan toimintakulttuurin muutosta.

Teemme lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea, yhdessä ja lähellä.

LAPE-muutostyö on kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä

Vaikutamme muutostyön jatkumiseksi myös yli hallituskausien.

Sitoudumme seuraaviin tekoihin:

  • Vahvistamme kansallisesti yhteistä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen strategista tahtotilaa.  
  • Edistämme päätöksentekijöiden, tutkijoiden ja lasten, nuorten ja perheiden palveluissa toimivien kansallista vuoropuhelua.
  • Edistämme lasten ja nuorten hyvinvointia vahvistavaa pitkäjänteistä kehitystyötä tutkimukseen perustuen ja hallinnonalojen rajat ylittäen.
  • Tuemme lasten, nuorten ja perheiden palveluiden johtamisen sekä ammattilaisten osaamisen uudistamista.

Lisätietoja