Sammansättningen för spetsprojektets styr- och projektgrupper

 Projektchef för programmet är Hanne Kalmari vid social- och hälsovårdsministeriet. Projektchef för programmet vid undervisnings- och kulturministeriet är Katja Bergbacka.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Katja Bergbacka                       Hanne Kalmari
tfn 02953 30267                        tfn 02951 63046
katja.bergbacka(at)minedu.fi    hanne.kalmari(at)stm.fi

Ta kontakt: lape.karkihanke(at)stm.fi och följ i sociala media: #lapemuutos

Grupperna stöder planeringen och genomförandet av programmet och ansvarar för uppföljningen och utvärderingen.

Bekanta dej med gruppernas uppgifter (på finska)

Styrgruppen

medlemmar

Alanko Anu, universitetslektor, Uleåborgs universitet
Berglund Kim, styrelseordförande, Specialvårdorganisationernas förbund EHJÄ rf
Cortés Téllez, Mikko, specialplanerare , undervisnings- och kulturministeriet
Custódio Ira, expert, Unicef Finland rf
Heinonen Hanna, verksamhetsledare, Centralförbundet för Barnskydd rf
Hyytinen Riitta, direktör för barnskyddstjänster, Rädda barnen rf
Hämäläinen Tapani, överläkare, Perusterveydenhuollon johtajaverkosto
Iivonen Esa, ledande expert, Mannerheims barnskyddsförbund
Kananoja Aulikki, översocialråd
Ketola Jari, verksamhetsledare, Pesäpuu ry
Kokkonen Jarmo, direktör,  Kyrkans centraförvaltning, fostran och familjefrågor
Kostamo-Pääkkö Kaisa, utvecklingsdirektör, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikkö
Lammi-Taskula Johanna, specialforskare, Institutet för hälsa och välförd THL
Lampinen  Pauliina, verksamhetsledare, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlas ry
Miettinen Anneli, forskare, Befolkningsförbundet
Myllärinen Tarja, direktör , Finlands Kommunförbund
Oinonen Petri, projektarbetare, Jyväskylä stad /Keski-Suomen sote
Oranen Mikko, utvecklingsdirektör, Nuorten Ystävät ry
Piispa Minna, specialplanerare, justitieministeriet, kriminalpolitiska avdelningen
Pirhonen Eeva-Riitta, överdirektör, undervisnings- och kulturministeriet
Rimpelä Markku, tilaajajohtaja, Tavastehus stad
Salminen Jukka T., biträdande stadsdirektör, Vanda stad
Salo Jarmo, specialläkare, Norra Österbotttens sjukvårdsdistrikt
Setälä Auli, expert, Undervisningssektorns fackorganisation  OAJ
Siimes Ulla, verksamhetsledare, Finlands Föräldraförbund
Stoor Torbjörn, vd, Ab Det finlandsvenska kompetencecentret inom det sociala området - FSKC
Särkelä Riitta, generalsekreterare, Förbundet för mödra- och skyddshem
Tuure Herttaliisa, generalsekreterare, statens ungdomsråd

Permanenta experter

Helander Merike, jurist, Barnombudsmannens byrå
Kaukonen Pälvi, expert
Laitinen Kristiina, undervisningsråd,Utbildningsstyrelsen
Moring Anna, projektchef, Monimuotoiset perheet -verkosto
Pelkonen Marjaana, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet

Ändringar i projekt- och styrgruppens sammansättning 22.3.2016 (på finska)

Ändringar i projektgruppens sammansättning 16.8.2016 (på finska)