LAPE-muutosohjelman ohjaus- ja projektiryhmien kokoonpanot

Muutosohjelman hankepäällikkö on Hanne Kalmari sosiaali- ja terveysministeriöstä. Opetus- ja kulttuuriministeriössä ohjelman projektipäällikkönä on Katja Bergbacka.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Katja Bergbacka                             Hanne Kalmari
puh. 029 533 0267                         puh. 029 516 3046
katja.bergbacka(at)minedu.fi          hanne.kalmari(at)stm.fi

Seuraa somessa: #lapemuutos

Ohjaus- ja projektiryhmä tukevat ohjelman suunnittelua ja toteutusta sekä vastaavat seurannasta ja arvioinnista.

Ohjausryhmä

Jäsenet

Alanko Anu, yliopistonlehtori, Oulun yliopisto
Bergbacka Katja, projektipäällikkö, opetus- ja kulttuuriministeriö
Cortés Téllez, Mikko, erikoissuunnittelija, opetus- ja kulttuuriministeriö
Hastrup Arja, johtava asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Heinonen Hanna, toiminnanjohtaja, Lastensuojelun Keskusliitto ry
Helle Mia, etuuspalvelujen lakiyksikön päällikkö, Kansaneläkelaitos 
Hyytinen Riitta, lastensuojelupalvelujen johtaja, Pelastakaa lapset ry
Hämäläinen Tapani, ylilääkäri, Perusterveydenhuollon johtajaverkosto
Iivonen Esa, johtava asiantuntija, Mannerheimin lastensuojeluliitto
Kalmari Hanne, hankepäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö
Kananoja Aulikki, ylisosiaalineuvos
Ketola Jari, toiminnanjohtaja, Pesäpuu ry
Kokkonen Jarmo, johtaja, Kirkkohallitus
Kostamo-Pääkkö Kaisa, kehitysjohtaja, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikkö
Laitinen Kai, toiminnanjohtaja, Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry
Lammi-Taskula Johanna, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lampinen  Pauliina, toiminnanjohtaja, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlas ry
Laru Suvi, tiimiesimies ja psykologi, Väestöliitto
Myllärinen Tarja, johtaja, Suomen Kuntaliitto
Oinonen Petri, hanketyöntekijä, Jyväskylän kaupunki/Keski-Suomen LAPE-hanke
Oranen Mikko, kehitysjohtaja, Nuorten Ystävät ry
Pirhonen Eeva-Riitta, ylijohtaja, opetus- ja kulttuuriministeriö
Rimpelä Markku, tilaajajohtaja, Hämeenlinnan kaupunki
Ruponen Arja, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö
Salminen Jukka T., apulaiskaupunginjohtaja, Vantaan kaupunki
Salo Jarmo, erikoislääkäri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Setälä Auli, erityisasiantuntija, Opetusalan ammattijärjestö OAJ
Siimes Ulla, toiminnanjohtaja, Vanhempainliitto
Stoor Torbjörn, toimitusjohtaja, Ab Det finlandsvenska kompetencecentret inom det sociala området - FSKC
Särkelä Riitta, pääsihteeri, Ensi- ja turvakotien liitto
Tuure Herttaliisa, pääsihteeri, valtion nuorisoneuvosto

Pysyvät asiantuntijat

Helander Merike, lakimies, Lapsiasiavaltuutetun toimisto
Kaukonen Pälvi, erityisasiantuntija
Laitinen Kristiina, opetusneuvos, Opetushallitus
Moring Anna, projektipäällikkö, Monimuotoiset perheet -verkosto
Pelkonen Marjaana, erityisasiantuntija