Utbildningsdagar i landskapsregionerna

På denna sida finns information om LAPE-akademins utbildningsdagar i de olika regionerna. 

När du klickar på ett landskaps namn får du fram information om bland annat tidpunkter för och anmälan till utbildningsdagarna i landskapet. Information finns mest på finska.

I varje landskapsregion ordnas under 2019 tre utbildningsdagar inom ramen för LAPE-akademin. En del utbildningsdagar ordnas i samarbete med andra landskapsregioner.