Lape-akatemia: Valmennuksen sisältö

LAPE-akatemia jatkuu valtakunnallisen starttitilaisuuden (20.3.) jälkeen vuoden 2019 aikana kolmella valmennuspäivällä, jotka toteutetaan 18 maakunnallisella alueella. Osalla alueista toteutetaan myös useamman maakunnan alueen eli ns. yhteistoiminta-alueen LAPE- akatemiapäiviä.

Yksi valmennuspäivä kestää noin 5 tuntia. Ajasta noin puolet on varattu esittelylle ja puolet yhteiselle työskentelylle. Oppimisprosessiin liittyy seuraavaan akatemiaan valmistavia välitehtäviä.

Kaikki tilaisuudet fasilitoi LAPE-akatemian fasilitaattori Mirja Antila. Lisäksi mukana ovat maakunta-alueiden muutos- ja kunta-agentit sekä LAPE-hankekoordinaattori Jaana Koski (Opetushallitus). Tavoitteena on, että jokaisessa tilaisuudessa keskusteluissa on mukana myös STM:n tai OKM:n edustaja.

Päivien teemat ja keskeiset sisällöt rakentuvat seuraavasti:

I: Uudet toimintaympäristöt (kevät 2019)

LAPE-akatemian alueellisten valmennusten ensimmäisen vaiheen valmennukset ovat päättyneet. Kevään teemana oli uudet toimintaympäristöt ja tavoitteena oli luoda yhteinen tilanne- ja tulevaisuuskuva, jota tarvitaan verkostojohtamisen perustaksi. Tavoitteena oli paneutua siihen, miten lapset ja nuoret alueella voivat ja oppivat sekä miten nykyiset tuet ja palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. Tukena oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n lasten ja nuorten hyvinvointitieto.

II: Uudenlainen johtaminen (syksy 2019)

Miten julkinen johtaminen uudistuu muuttuvassa toimintaympäristössä? Monimutkaisten ongelmien ratkominen edellyttää systeemistä johtamista, kokonaisuuden ymmärrystä sekä verkostojen johtamisen osaamista.

Johtaminen verkostoissa on erityisesti luottamuksen ja sitoutumisen mahdollistamista. Pohditaan sen onnistumista tukevia ja estäviä tekijöitä.

Joustavuutta/yhdyspintaosaamista tarvitaan tilanteissa, joissa asiakastarpeet muuttuvat nopeasti, ne ovat monimutkaisia tai kun selkeitä ratkaisuja tiettyihin asiakastarpeisiin ei ole. Arvioidaan, millaisia verkostoja ja yhdyspintarakenteita ja -sopimuksia tuen ja palveluiden lapsi- ja perhelähtöisyys omassa kunnassa, kuntien yhteistyössä sekä omalla alueella laajemmin edellyttää ja miten johtamisen tulisi näiden toteuttamisessa uudistua.

III: Uusi vaikuttavuus (syksy 2019)

Miten johdetaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä oppimista tuloksekkaasti ja vaikuttavasti?

Jaksolla paneudutaan sekä kustannus-, hyvinvointi-, oppimistulos- sekä asiakaskokemus- ja henkilöstötyytyväisyys tiedon hyödyntämisen sekä tiedolla johtamisen uusiin mahdollisuuksiin. Mitä näyttöön perustuvien menetelmien käyttö edellyttää johtamiselta? Miten hyödynnetään päätösten lapsivaikutusten arviointia tuloksellisen johtamisen tukena?

Lisäksi arvioidaan hyvinvointikertomusten kehittämistä vaikuttavuuden arvioinnin tukena. 

Lisätietoja

Hanne Kalmari, hankepäällikkö 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Lapset ja nuoret-tulosryhmä / LANU 0295163046