Ensimmäinen LAPE-akatemiavalmennus sai innostuneen vastaanoton

LAPE-akatemian ensimmäisten alueellisten valmennusten teemana oli uudet toimintaympäristöt. Tavoitteena oli luoda kunta- ja hallinnonalarajat ylittävä tilannekuva yhteisestä toimintaympäristöstä: miten lapset ja nuoret voivat ja mitä eri voimavaroja lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukemiseen on käytössä.

"Tilannekuvan luomisessa käytettiin mm. THL:n lasten ja nuorten hyvinvointia kuvaavaa tietopakettia, jossa on yhdistettynä erilaisia tilasto- ja seurantatietoja. Tietopohjaista lähestymistapaa pidettiin hedelmällisenä ja toivottavasti se rohkaisee myös tarkempaan kuntakohtaiseen tarkasteluun, jolle on selkeästi tarvetta", kertoo valmennusten fasilitaattori Mirja Antila.

Tilannekuvaa luodessa tuli ilmi myös eri toimijoiden entistä kiinteämpi verkostoitumisen tarve.

"Olemassa olevien resurssien tunnistamisessa on vielä työtä ja verkosto ei tiedä tarpeeksi, mitä kukin taho tekee", Antila kuvailee.

Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tilannekuvan pohjalta valmennuksissa pohdittiin myös niiden tulevaisuuskuvaa. Miten nykyiset tuet ja palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin ja miten sisote-toimintaympäristö on muuttumassa?

"Yksimielinen näkemys oli, että varhainen tuki ja vanhemmuuden tukeminen ovat ne osa-alueet, mihin tukea etenkin tarvitaan", summaa Antila.

Mukana koko monipuolinen verkosto

LAPE-akatemian kevään valmennukset pidettiin 8.5.–6.6.2019 Tilaisuuksien osallistujamäärä oli 34–125 ja osallistujia oli kunnista, kuntayhtymistä, järjestöistä, seurakunnista, Kelasta, AVIsta ja rikosseuraamusvirastosta. Mukana oli sekä viranhaltijoita että luottamushenkilöitä.

"LAPE-akatemia on herättänyt kiinnostusta ja tavoittanut hyvin kohderyhmänsä. Haasteenamme on saada vielä se ihan ylin johto kattavammin mukaan valmennukseen", kuvailee Mirja Antila.

Kaikissa tilaisuuksissa oli mukana myös sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön edustus.

Jatkuvaa onnistumisen arviointia

LAPE-akatemian valmennuksien onnistumista arvioidaan vuoden mittaan useilla eri tavoilla. Jokaisesta tilaisuudesta tehdään välittömän arvioinnin lisäksi vuorovaikutteisuuden arviointi ja palautekysely. Lisäksi Turun kauppakorkeakoulu tekee koko LAPE-akatemian onnistumisesta ulkoisen arvioinnin.

"Ensimmäisen valmennuksen palaute oli pääsääntöisesti pelkkää hyvää. Ilmapiiri oli silminnähden innostunut ja ihmiset lähtivät tilaisuudesta hyvillä mielin. Tästä on hyvä jatkaa", kertoo LAPE-muutosohjelman hankejohtaja Maria Kaisa Aula sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Valmennukset jatkuvat syksyllä kahdella tilaisuudella, joiden teemoina ovat uudenlainen johtaminen ja uusi vaikuttavuus. Alueellisten valmennuspäivien ajankohdat ja kevään valmennusten tallenteet löytyvät täältä:

LAPE-akatemian fasilitaattori Mirja Antila on ollut mukana kaikissa LAPE-akatemian tilaisuuksissa.

Lisätietoa LAPE-akatemiasta

Mirja Antila
LAPE-akatemian fasilitaattori
Sähköposti: mirjaantila(a)outlook.com
Puhelin: 040 513 0930

Lisätietoja