LAPE-akatemian arvoperusta

LAPE-akatemian arvoperustana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Sen mukaisesti edistämme:

  • lasten, nuorten ja perheiden yhdenvertaisuutta
  • lapsen ja nuoren ja vanhempien osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa
  • lapsen edun asettamista etusijalle päätöksenteossa
  • lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä yksilöllistä kasvua parhaisiin mahdollisuuksiinsa

Lähtökohtana lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen johtamisessa:

  • lapsi ja nuori kasvaa ihmissuhteissa ja erilaisissa yhteisöissä
  • hyvinvoiva lapsi oppii ja kasvaa: kun perhe voi hyvin, myös lapsi voi hyvin
  • hyvä kohtaaminen ja vuorovaikutus luovat luottamusta
  • tuomme sopivan tuen oikeaan aikaan osaksi lapsen, nuoren ja perheen arkea
  • uudistumme hallinto- ja ammattikuntakeskeisyydestä lapsi- ja perhelähtöisyyteen