LAPE-akatemia 

LAPE-akatemia -logoLAPE-akatemia oli vuoden 2019 kestävä oppimis- ja valmennusprosessi, joka tuki lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin johtamista. Akatemian käyneet saivat valmiuksia johtaa tulevaisuutta sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen yhteisessä toimintaympäristössä.


LAPE-akatemia antoi osallistujille eväitä:

  • vaikuttavampaan toimintaan
  • kokonaisuuksien ymmärtämiseen
  • verkostojen johtamiseen.

LAPE-akatemian toteutus

LAPE-akatemian kohderyhmään kuuluivat kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen johtavat virkamiehet ja päättäjät, maakuntavalmistelijat sekä järjestöjen ja seurakuntien johto. LAPE-akatemia starttasi yhteisellä valtakunnallisella tilaisuudella maaliskuussa 2019. Starttitilaisuuden jälkeen valmennukset jatkuivat maakuntien alueilla. Jokaisella alueella järjestettiin vuoden 2019 aikana kolme valmennuspäivää välitehtävineen.

LAPE-akatemiaa johdettiin kansallisesti ja taustavoimina olivat sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallituksen tuella. Suunnittelussa oli mukana myös Kuntaliitto. Oppimisprosessi oli kansallisesti johdettu ja tuettu, mutta alueellisiin tarpeisiin räätälöity. LAPE-akatemian järjestelyistä vastasivat omilla alueillaan LAPE-muutosagentit ja kunta-agentit.

LAPE-akatemian tavoitteet

LAPE-akatemian tarkoitus oli vahvistaa verkostoja ja kokonaisuuden hallintaa muuttuvassa toimintaympäristössä. LAPE-akatemiassa haluttiin vaikuttaa maakunnallisten alueiden lapsi- ja perhepalveluiden rakenteisiin ja toimintamalleihin ja luomaan samalla yhteistä tahtotilaa sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden toimijoiden välille. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin vaikuttava johtaminen edellyttää kaikissa tulevissa tilanteissa lisääntyvää yhteistyötä ja sujuvia yhdyspintoja. LAPE-akatemiassa oli kyse myös LAPE-muutosohjelman kehittämistyön jatkon ja juurtumisen varmistamisesta.

Taustat LAPE-akatemian takana

Ehdotus LAPE-akatemian järjestämisestä sisältyy LAPE-muutosohjelman selvityshenkilöiden Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi -raporttiin, jossa selvitettiin lapsi- nuoriso- ja perhepalveluita uudessa toimintaympäristössä. Oppimisprosessi on tarpeellinen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun päättymisestä huolimatta. LAPE-akatemian arvoperustana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus.