FI SV

Varhaiskasvatus, koulut ja oppilaitokset tukevat hyvinvointia

Lapsi- ja perhepalvelujen uudistuksessa ylitetään tulevien maakuntien ja kuntien sekä hallinnonalojen rajat. Kuntiin jäävät varhaiskasvatus, koulut ja oppilaitokset, jotka tukevat oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia. 

LAPE-ohjelmaan liittyvää varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten toiminnan kehittämistyötä tehdään parhaillaan 11 maakunnassa ja pääkaupunkiseudulla.

Stoppi kiusaamiselle, startti harrastamiselle

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitokset vahvistavat rooliaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä kaverisuhteiden tukena.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän pohtimaan kiusaamisen ehkäisyä, kiusaamiseen puuttumista ja koulurauhaa. Työryhmän tehtävä kattaa varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen koulutuksen.

KiVa Koulu -ohjelman toimeenpanoa, vertaissovittelua sekä tuki-, kummioppilas- ja tutortoimintaa vahvistetaan.

Lapset ja nuoret otetaan mukaan päätöksentekoon, ja heidän toivomaansa harrastustoimintaa tuodaan koulujen tiloihin ja koulupäivän yhteyteen. Tavoitteena on  edistää lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintaa sekä tarjota mahdollisuuksia tasapuoliseen harrastamiseen.

Vuosittain tehdään valtakunnallinen koululaiskysely lasten ja nuorten harrastustoiveista. Toiveiden mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa harrastetuntien järjestämistä koulupäivän yhteydessä. Kyselystä voit lukea lisää täältä:

Varhaiskasvatus on kehittymisen tuki

Jokaiselle perhepäivähoidossa ja päiväkodissa olevalle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma.

Hallitus käynnistää kokeilun viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta yhteistyössä kuntien kanssa. Lisäksi yhä useampi lapsi pääsee varhaiskasvatuksen piiriin, kun varhaiskasvatuksen asiakasmaksut laskevat 1.1.2018 alkaen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on sopinut myös tuhannen aloituspaikan lisäämisestä lastentarhanopettajien koulutukseen yliopistoissa.

Opiskeluhuoltoon uusi toimintamalleja

Opiskeluhuoltoon luodaan uusia toimintamalleja, jotta lapset ja nuoret saavat tulevaisuuden kunnissa ja maakunnissa oikea-aikaista ja tarpeenmukaista tukea.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja kehitetään lapsi- ja nuorisolähtöisesti. Ammattilaiset tekevät monialaista yhteistyötä, jotta palvelut säilyvät lapsille ja nuorille yhtenä kokonaisuutena riippumatta niiden järjestäjästä.

Monialainen työryhmä laatii koulutusasteittain valtakunnalliset opiskeluhuoltoryhmien työskentelymallit. Lapsilla, nuorilla, vanhemmilla ja opiskeluhuollon toimijoilla on mahdollisuus osallistua mallien kehittämistyöhön.

Tutustu esimerkkiin:

Oikeus oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisiin psykologi- ja kuraattoripalveluihin laajenee koskemaan kaikkia ammatillista perustutkintoa suorittavia opiskelijoita sekä valmentavassa koulutuksessa olevia opiskelijoita.

Syksyllä 2017 ja keväällä 2018 Opetushallitus, AVIt ja THL järjestävät oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin liittyvän koulutuskierroksen.

Lisäksi vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä on tehnyt ehdotuksia, joilla pyritään turvaamaan jokaisen oppilaan oikeus saada opetusta jokaisena esiopetus- ja koulupäivänään, aina kun se oppilaan terveydentila huomioon ottaen on mahdollista.

Aineistoja

Lisätietoja

Projektipäällikkö Katja Bergbacka, OKM, p. 0295 330 267 etunimi.sukunimi@minedu.fi