LAPE-uutiskirje 20.11.2017

Palvelut lapsi- ja perhelähtöisiksi sujuvien yhdyspintojen avulla

Neljä selvityshenkilöä kartoittaa sivistystoimen ja sote-palveluiden yhdyspintoja sekä verkostojohtamisen malleja.

Työllä varmistetaan palvelujen toimivuus lasten ja perheiden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla vuodesta 2020 alkaen. Tällöin sote-palvelut siirtyvät maakunnan vastuulle, mutta sivistystoimen palvelujen järjestäminen jää kunnille.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat selvityshenkilöt ovat Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen (selvityshenkilöiden puheenjohtaja), Tampereen yliopiston työelämäprofessori Anna-Kaisa Ikonen, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän perheiden palveluiden toimialuejohtaja Matti Kaivosoja ja Suomen Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina.

Selvitystyö on osa Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa.

Yhdyspinnat palveluiden yhteensovittamisessa

Yhdyspintoja ovat sellaiset toiminnat ja tehtäväkokonaisuudet, jotka kuuluvat kunnan tai maakunnan järjestämisvastuulle, mutta joiden asukas- ja asiakaslähtöinen toteuttaminen edellyttää yhteisiä tavoitteita ja yhteistyötä.

Selvityshenkilöt kartoittavat sote- ja maakuntauudistuksen myötä syntyvät yhdyspinnat sekä tekevät ehdotuksia siitä, millaisella ohjauksella ja johtamisella lapsi-, nuori- ja perhelähtöisyys palveluissa varmistetaan. Tavoitteena on turvata oikea-aikainen ja tarpeenmukainen tuki lapsen, nuoren ja perheen erilaisiin tarpeisiin.

Selvityshenkilöt kokoavat myös tietoa erilaisista toimivista verkostoivan ja yhteensovittavan johtamisen malleista LAPE-palveluissa.

Tukena taustaryhmä

Selvityshenkilöiden työn tukena on taustaryhmä, jonka tehtävänä on edistää ja tukea selvityshenkilöiden työtä. Taustaryhmään kuuluvat Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, kansliapäälliköt Jari Gustafsson (TEM), Anita Lehikoinen (OKM) ja Päivi Sillanaukee (STM) sekä johtaja Terhi Päivärinta Suomen Kuntaliitosta.

Sihteeristön puheenjohtajana toimiva tutkimusprofessori emerita Marja-Leena Perälä THL:stä kertoo, että selvitystyö on syksyn mittaan pitänyt sisällään käytännönläheistä tarkastelua maakunnan, kuntien ja muiden toimijoiden palveluiden yhdyspintojen muodostumisesta ja uuden toimintakulttuurin rakentamisesta.

”Olemme esimerkiksi järjestäneet muutosjohtajille työpajoja, jossa on tarkasteltu yhdyspintoja ja mietitty sopivia ratkaisumalleja sekä evästyksiä uuden toimintakulttuurin ja johtamisen kehittämiseen”, Perälä kertoo.

Sote- ja maakunnan muutosjohtajilta on kysytty, millä tavalla lapsi- ja perhepalvelut näkyvät maakunnan uuden toiminnan suunnittelussa ja millainen asema niille on mietitty kunnissa.

”Eri tahoilta saatujen tietojen pohjalta loppuvuoden työnä on miettiä, millaisia suosituksia tehdään.”

Selvityshenkilöt luovuttavat loppuraporttinsa 31.12.2017 mennessä.