LAPE-uutiskirje 20.11.2017

Lapsi- ja perhepalvelut uudistuvat kaikissa maakunnissa

Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee lähelleen turvallisia ja välittäviä aikuisia.

Hallituksen kärkihanke Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman tavoitteena on luoda toimintakulttuuri, jossa eri ammattikuntien osaajat yhdessä varmistavat lasten ja nuorten hyvinvoinnin heidän perheessään ja arjessaan.

LAPE-muutoksen avulla tuki pyritään tuomaan saataville entistä paremmin oikeaan aikaan, helposti ja läheltä.

Lasten ja nuorten arki on kotona, koulussa ja harrastuksissa. Siksi uudistuksessa ajattelutapaa käännetään hallinto- ja ammattikuntakeskeisyydestä lapsi-ja perhelähtöisyyteen. Apu tuodaan lasten ja perheiden luokse.

LAPEn yhteydessä puhutaankin lasten ja nuorten sotesta sekä soten ja sivistystoimen yhteistyöstä.  Siinä rakennetaan siltoja valtion, tulevien maakuntien ja kuntien, eri hallinnonalojen, järjestöjen, seurakuntien ja yksityisten toimijoiden välille.

Kun painopiste siirtyy korjaavista palveluista ehkäiseviin, myös kustannukset pysyvät aisoissa. Samalla nykyistä yhdenvertaisemmat palvelut ja tuki vähentävät lasten eriarvoisuutta. Lapsen oikeudet tunnistetaan aikuisen velvollisuuksina.

Uudistus koostuu neljästä kehittämiskokonaisuudesta:
•    perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
•    erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen
•    varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena
•    lapsen oikeuksia ja tietoperusteisuutta vahvistava toimintakulttuurin muutos.

LAPE-muutosohjelman hankejohtaja Maria Kaisa Aula toteaa blogissaan:

”Lapsen hyvinvointi ei synny palveluissa, vaan läheisissä ihmissuhteissa ja lähiyhteisöissä, joiden kannattelevuutta palveluiden pitää tukea. Lapset eivät ole sotessa, vaan kotona, koulussa ja varhaiskasvatuksessa.”

Kansallista muutostyötä ohjaavat yhdessä sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Muutostyön toimeenpanon tuesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Lue lisää: Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE)