FI SV

Toimintakulttuurin muutos - Kohti lapsiystävällistä kuntaa ja maakuntaa

Olennainen osa lapsi- ja perhepalvelujen uudistusta on uudenlaisen toimintakulttuurin omaksuminen kunnissa ja maakunnissa.

Toimintakulttuuri hallinnossa ja päätöksenteossa uudistuu lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvaksi.

Tällä hetkellä kuusi maakuntaa pilotoi UNICEFin tuella Lapsiystävällinen maakunta -toimintamallia, ja pilotoinnin perusteella luodaan ohjeistus kaikkien tulevien maakuntien käyttöön.

Ensimmäinen versio lapsiystävällisten maakuntien kehittämiseksi julkaistiin tammikussa 2018.

Lapsiystävällisten toimintamallien kehittämistyö on meneillään 10 maakunnassa. Työn lahtökohtana on YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus.

Lapsiystävällistä päätöksentekoa kehitetään laajemminkin osana LAPE-ohjelmaa. Maakunnista myös Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Satakunta ovat mukana lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta vahvistavan toimintakulttuurin kehittämistyössä.

Apuvälineitä lapsivaikutusten arviointiin ja lapsibudjetointiin

Lapsivaikutusten arviointi tarkoittaa päätösten ja toimenpiteiden yhteydessä tehtävää arviointia siitä, miten ne vaikuttavat lapsiin ja nuoriin. Mitä enemmän tietoa on käytettävissä, sitä parempia päätökset ovat lasten kannalta.

Kuntien ja maakuntien toimijat saavat koulutusta ja välineitä päätösten lapsivaikutusten arviointiin sekä lasten ja nuorten mielipiteiden selvittämiseen.

Lapsibudjetointi on kunnan, maakunnan tai valtion talousarvion tarkastelemista lapsenoikeusnäkökulmasta.

Lapsiin kohdistuvien menojen seurantaa on sovitettava yhteen yli kuntien ja tulevien maakuntien hallintorajojen osana sote-seurantaan liittyvää kansallista kehittämistyötä.  LAPE-ohjelma luo kustannusvaikuttavuuden seurannan välineitä uuteen toimintaympäristöön. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos uudistaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurannan tietopohjaa.  Kuntien ja maakuntien päättäjät saavat välineitä eritaustaisten ja eri-ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurataan ja raportointiin.

Toimintakulttuurin uudistumista lapsi- ja perhelähtöiseksi tukee myös Luo luottamusta – suojele lasta -verkkokoulutus ja -opas.

Myös työpaikat voivat tukea perhettä

Perheystävällisten työpaikkojen toimintamallit  tukevat  työn ja muun elämän yhteensovittamista. Näitä toimintamalleja levitetään parhaillaan kuudessa maakunnassa.

Työpaikat voivat lähteä mukaan kehittämään omaa perheystävällisyyttään:

Tietoa levitetään koulutuksella,  valmennuksella ja vertaisryhmätoiminnalla. Väestöliitto ja Työterveyslaitos kouluttavat ja valmentavat työyhteisöjä. Lisäksi KunTeko 2020 -ohjelma ylläpitää perheystävälliset kuntatyöpaikat -kehittämis- ja oppimisverkostoa.

Perheystävällisiä käytäntöjä levittävä verkosto kokoontuu muutaman kerran vuodessa.

Aineistoja

Projektisuunnitelma: Lapsen oikeuksia ja tietoperusteisuutta vahvistava toimintakulttuurin muutos

Lisätietoja

Hankejohtaja Maria Kaisa Aula, STM, 029 516 3658, etunimi.sukunimi@stm.fi

Projektipäällikkö Kati Honkanen, THL, p. 029 524 7547, etunimi.sukunimi@thl.fi

Erityisasiantuntija Jaana Vastamäki, STM, etunimi.sukunimi@stm.fi (perheystävälliset työpaikat)