FI SV

Familjecentrum samlar ihop tjänsterna för barnfamiljer

Reformen av barn- och familjetjänsterna för tjänsterna närmare barnfamiljerna och deras vardag.

Familjecentrumen bildar nätverk så att tjänsterna för barnfamiljer blir en välfungerande och samordnad helhet.

Modeller för familjecentrum enligt familjernas behov och nationella riktlinjer utvecklas för närvarande i alla landskap. Bekanta dig med landskapens utvecklingsarbete:

Familjecentrum tas i bruk som en del av kommunernas, de framtida landskapens samt organisationernas och församlingarnas verksamhet överallt i Finland.  

Familjecentrum: tjänster, stöd och verksamhet

Ett familjecentrum erbjuder tjänster för barn i alla åldrar och deras föräldrar. I flera landskap utvecklas tjänster även för unga.

Ett familjecentrum bildar nätverk och tillhandahåller familjerna tjänster som i dag är utspridda såsom

  • rådgivningsbyråer för mödra- och barnavård, andra hälsovårdstjänster för barnfamiljer
  • familjearbete, hemservice, rådgivningsbyrå för familjefrågor
  • barnrättsliga tjänster,
  • småbarnspedagogik samt
  • organisationernas och församlingarnas arbete.

Familjecentrumet deltar för sin del i integrationen av invandrarfamiljer och rehabiliteringen av barn.

Varje familjecentrum har för barn och familjer öppna mötesplatser som möjliggör stöd mellan föräldrar och erbjuder verksamhet som har planerats tillsammans med familjerna.

Multiprofessionell hjälp finns nära

Genom familjecentrumet har barn, unga och familjer nära tillgång till multiprofessionell hjälp och multiprofessionellt stöd. Behovet av stöd och hjälp bedöms tillsammans med dem. Barn, unga och familjer som behöver mycket tjänster har en egen kontaktperson som ansvarar för samordningen och kontinuiteten av tjänsterna.

Utöver familjecentrumets tjänster har familjen till sitt stöd möten med personalen inom tjänsterna på specialnivå och möjlighet till konsultation. Målet är också att stärka barnens, de ungas och familjernas egna resurser.

Stöd fås bland annat för föräldraskap, parförhållande, ensamhet, skilsmässa i godo och förebyggande av våld i hemmet.

Familjecentrumet stöder familjens interaktiva relationer genom att göra evidensbaserade metoder för stöd i föräldraskapet tillgängliga för yrkesmänniskor inom olika sektorer. Metoderna samlas i tjänsten Kasvun tuki (Stöd i uppfostran):

Vid separation eller skilsmässa fortsätter man att stödja föräldraskapet även efter att parförhållandet har upphört. En föräldraplan hjälper föräldrarna att söka efter lösningar i vardagen som är förenliga med barnets bästa. Planen kan fortfarande kommenteras för att den ska kunna vidareutvecklas:

För att förebygga våld i hemmet skapas nätverksbaserade verksamhetsmodeller som förbinder samtliga aktörer. Mer information finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats:

Ledarskap gör det möjligt

Snabb tillgång till stöd och hjälp för familjer förutsätter att det arbete som utförs inom olika sektorer och tjänster samordnas enligt gemensamt överenskomna riktlinjer.

Därtill ska man stärka aktörernas kunnande, reformera verksamhetskulturen enligt principerna för programmet för utveckling av barn- och familjetjänster och sköta samordningen av helheten.

Material

Projektplan: Utveckling och ibruktagande av en verksamhetsmodell med familjecentrum (på finska)

Ytterligare information

konsultativ tjänsteman Arja Ruponen, tfn 029 516 3169, [email protected]
Ledande Expert Arja Hastrup, THL, tfn 029 524 7463, [email protected]