FI SV

LAPE-ohjelma teki laajaa kansallista kehittämistyötä

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma sisälsi maakunnallisissa hankkeissa tehtävän uudistamistyön lisäksi kansallista kehittämistyötä.

Välineitä vanhemmuuden tukeen

Vanhemmuussuunnitelma on tuki ja apuväline eron jälkeiseen vanhemmuuteen. Sen avulla vanhemmat voivat sovinnollisesti keskustella lapsen arjen sujumisesta eron jälkeen.

Lasten parissa toimivien ammattilaisten käyttöön on tuotu vanhemmuuden tuen menetelmiä, jotka perustuvat tieteelliseen näyttöön. Menetelmät on koottu Kasvun tuki -verkkopalveluun.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurannan tietopohja uudistuu

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on uudistanut lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurannan tietopohjaa.  

Päättäjät saavat näin välineitä erilaisten ja eri-ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurantaan ja raportointiin aiempaa kattavammin.

Toimintakulttuurin muutos lapsi- ja perhelähtöiseksi

Lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten osaamistarpeita kartoitetaan yhteistyössä  Osaamisella Soteen -hankkeen sekä Opettajankoulutusfoorumin kanssa.

LAPE-ohjelma avasi keskustelun eri alojen ammattilaisten kesken Kohti yhteistä lapsikäsitystä -teemasta.

Luo luottamusta – Suojele lasta -opas ja -verkkokoulutus lapsen tuen ja avun saantia turvaavasta yhteistyöstä ja tietojenvaihdosta on suunnattu lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimiville.

Lisätietoja