Erityis- ja vaativimman tason palvelut helpommin saataville

Erityis- ja vaativimman tason palvelut sovitetaan yhteen siten, että vaikeissa elämäntilanteissa elävät lapset ja nuoret saavat parhaan mahdollisen avun ja palvelut. Yksittäisen lapsen ja hänen perheensä kohdalla tämä voi tarkoittaa esimerkiksi erikoissairaanhoidon, lastensuojelun, perhekeskuksen ja varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen tiivistä yhteistyötä.

Erityistason tarjoamat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutetaan mahdollisimman usein lähellä perheen peruspalveluja tai lapsen tai nuoren lähiyhteisöissä, kuten varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa. Palvelut ovat yhdenvertaisesti saatavilla kaikkialla Suomessa.

Erityistason palveluita on uudistettu vuosina 2016-2018 yhteensä 16 maakunnan alueella.

Suomeen viisi osaamis- ja tukikeskusta

Suomeen luodaan viisi vaativimpien palveluiden osaamis- ja tukikeskusta: Ouluun, Tampereelle, Turkuun, Kuopioon ja Helsinkiin.

Osaamis- ja tukikeskusten (OT-keskukset) palvelut tuodaan erityis- ja peruspalveluiden avulla lähemmäs lasta tai nuorta ja hänen perhettään aina kun on mahdollista.

Osaamis- ja tukikeskuksiin koottavia tai niihin verkostoituvia palveluita ovat esimerkiksi

  • osa vaativimmasta lasten ja nuorten erikoissairaanhoidosta, mukaan lukien lasten ja nuorten oikeuspsykiatria
  • vaativin lastensuojelu, mukaan lukien koulukodit sekä
  • muun muassa  vaativat vammais- ja maahanmuuttajien palvelut, joissa tarvitaan usean alan erityisosaamista.

Keskukset tekevät tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vaativan erityisen tuen ja sitä kehittämään muodostettavan vaativan erityisen tuen toimijoiden verkoston kanssa. Lisäksi keskukset osallistuvat tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Lastensuojelu uudistuu

Lastensuojelu uudistuu laajasti ihmissuhteita vahvistavaksi ja ihmissuhteiden jatkuvuutta turvaavaksi. Lastensuojelutyössä korostuvat monitoimijainen yhteistyö ja perheterapeuttinen osaaminen - oikeusturvaa unohtamatta.

Lastensuojelussa mahdollistetaan tiivis, kohtaava työskentely lasten ja perheiden kanssa sekä huolehditaan lasten ja nuorten mahdollisuuksista vaikuttaa ja tulla kuulluksi omissa asioissaan.

Sijaishuollon järjestämiseen, tuottamiseen, valvontaan ja laadun arviointiin luodaan yhdenmukaiset periaatteet.

Sosiaalineuvos Aulikki Kananoja on teki lastensuojelutyön kuormittavuudesta ja lastensuojelun kehittämisestä selvityksen, joka julkaistiin helmikuussa 2019.

Lue lisää lastensuojelun kehittämisestä LAPE-ohjelmassa

Lastensuojelusta yleisesti

Lastensuojelun piirissä olevien lasten hyvinvointia seurataan kouluterveyskyselyn kautta.

Projektisuunnitelma

Lastensuojelun työpaperit ja mallinnukset (LAPE-työpajat)

Lisätietoja

sosiaalineuvos Marjo Malja, p. 0295 163581
ylilääkäri Ritva Halila, p. 0295 163 420
sähköpostimme ovat muotoa: [email protected]