FI SV

Päihdetyön lainsäädäntö

Päihdetyö - kuvituskuvaPäihderiippuvaisen palveluista säädetään päihdehuoltolaissa. Se velvoittaa kunnat järjestämään päihdehuollon palvelut sisällöltään ja laadultaan kunnassa esiintyvän tarpeen mukaiseksi. Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä puolestaan velvoittaa kunnan eri hallintokunnat yhteistyöhön.

​Päihdetyötä ja asiakkaan asemaa ohjaavat osaltaan myös muut lait.