FI SV

Lääkkeiden hallinto ja valvonta

Lääkehuoltoa ohjaavat, valvovat ja kehittävät sosiaali- ja terveysministeriön alaiset Lääkealan turvallisuus- jakehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden hintalautakunta HILA, Sosiaali-ja terveysalan valvontavirasto Valvira ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL.

Fimea vastaa yleisestä suunnittelusta ja ohjauksesta

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea vastaa lääkehuollon yleisestä suunnittelusta ja ohjauksesta. Se edistää väestön terveyttä ja turvallisuutta valvomalla lääkkeitä, veri- ja kudostuotteita sekä kehittämällä lääkealaa.

HILA vahvistaa korvattavuuden ja kohtuullisen hinnan

Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston yhteydessä toimii Lääkkeiden hintalautakunta HILA. Se vahvistaa sairausvakuutuksesta korvattaville lääkkeille, kliinisille ravintovalmisteille ja perusvoiteille korvattavuuden ja kohtuullisen tukkuhinnan. Kohtuullinen tukkuhinta on enimmäishinta, jolla valmistetta saadaan myydä apteekeille.

Hilan vahvistama tukkuhinta on sairausvakuutuksen lääkekorvauksen perusta. Myyntiluvan saanutta lääkettä voidaan myydä ilman vahvistettua tukkuhintaa, mutta silloin siihen ei saa korvausta.

Valvira ohjaa ja valvoo lääkkeiden määräämistä

Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valvira ohjaa ja valvoot erveydenhuollon ammattihenkilöstön ja toimintayksiköiden lääkkeiden määräämiskäytäntöjä. Valviran tehtävänä on terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valvonta sekä turvallisen käytön edistäminen.

THL edistää lääkehoidon soveltamista käytäntöön

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL edistää lääkehoidon soveltamista käytäntöön sosiaali- ja terveyspalveluissa. THL jatkaa aiemmin Lääkehoidon kehittämiskeskuksen Rohdon tehtävänä ollutta Rohto-verkoston toimintaa ja Rohto-pajatoiminnan tukemista. 

Lisätietoja

Ulla Närhi, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU