Lääkehaitat ja lääkevahingot

Suomessa käytettävät lääkkeet ovat tarkasti tutkittuja ja niiden turvallisuutta valvotaan jatkuvasti. Siitä huolimatta lääkkeet voivat aiheuttaa myös haittavaikutuksia käyttäjälleen. Yleiset ja tunnetut haittavaikutukset on kuvattu lääkkeen pakkausselosteessa. 

Lääkehaitoista kannattaa ilmoittaa

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) ylläpitää haittavaikutusrekisteriä. Lääkärit ja apteekit ilmoittavat toteamistaan lääkkeiden haittavaikutuksista Fimealle. Potilaan kannattaa kertoa haittavaikutuksista aina lääkärilleen, mutta myös potilas voi tehdä ilmoituksen suoraan Fimeaan.

Lääkevahingosta voi hakea korvausta

Vakavammat lääkehaitat ovat lääkevahinkoja. Lääkevahingolla tarkoitetaan sairautta tai vammaa, joka on todennäköisesti aiheutunut lääkkeen käytöstä.

Lääkeyritykset voivat ottaa lääkevalmisteilleen vapaaehtoisen lääkevahinkovakuutuksen. Silloin lääkkeen aiheuttamista lääkevahingoista voidaan maksaa potilaalle korvausta. Käytännössä kaikki Suomessa myytävät lääkkeet kuuluvat lääkevahinkovakuutuksen piiriin. Korvausta haetaan Suomen Keskinäiseltä Lääkevahinkovakuutusyhtiöltä.

Lääkevahinkovakuutus täydentää lakisääteistä vakuutusturvaa. Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan vain ne potilaalle aiheutuneet haitat, joita lakisääteiset vakuutukset, esimerkiksi sairausvakuutus, eivät korvaa.

Lisätietoja

Ulla Närhi, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU

Muualla palvelussamme