Kuntoutuksen uudistus

Sosiaali- ja terveysministeriössä toteutetaan pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaista kuntoutuksen uudistusta syksyllä 2020 julkaistun kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelman mukaisesti.

Uudistuksen tavoitteena on yhdenvertainen, oikea-aikainen, kustannustehokas ja ohjattava järjestelmä, jolla vahvistetaan kuntoutujaa pärjäämään omissa toimintaympäristöissään. 

Syksyllä 2020 julkaistiin kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelma.

Toimintasuunnitelmassa kuvataan uudistuksen vaiheet ja eteneminen. Tarkennettuja ehdotuksia esitetään eri ikäryhmille: lapsille, nuorille, työikäisille ja ikääntyneille.

Uudistaminen perustuu vuonna 2017 julkaistuihin kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotuksiin. Komitea teki 55 ehdotusta kuntoutuksen uudistamiseksi. Ehdotukset liittyvät kuntoutuksen yleiseen toimintamalliin, kuntoutuksen suunnitteluun, vastuullisen asiakasohjauksen malliin sekä kuntoutuksen tavoitteellisuuteen, seurantaan ja arviointiin.  

Uudistus toteutetaan osana valtakunnallisia muutosohjelmia (kuten Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma ja Työkykyohjelma) sekä erillisinä lakihankkeina ja toimintamallien muutoksina.  

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää kaksi kertaa vuodessa kuntoutuksen uudistamisesta tilaisuuden sidosryhmille. Ensimmäinen kuntoutuksen uudistuksen seurantaseminaari järjestettiin keväällä 2021. Viimeisin webinaari oli 18.11.2021.

Webinaarin 18.11.2021 materiaalit (pdf):

Seuraa ja osallistu myös Twitterissä tunnisteella #kuntoutuksenuudistus.

Muualla palvelussamme

Lisätietoja

Seija Sukula, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU 0295163297  


Anne Kanto-Ronkanen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163153