Kärkihankkeen tunnus.

Iäkkäiden palvelut Varsinais-Suomessa

Iäkkäille suunnattujen palvelujen yhteensovitettu palvelukokonaisuus julkaistaan lähipäivinä.

KomPassi-hanke näytti suuntaa

Varsinais-Suomessa oli vuosina 2016-2018 käynnissä KomPassi-hanke, jossa luotiin keskitetty maakunnallinen asiakas- ja palveluohjausmalli. Mallista on tehty video, jonka löydät täältä

Kaikki hankkeen konkreettiset tuotokset on kuvattu loppuraportissa.

Hankkeen tulokset ja sisältö on koottu myös PowerPoint-esitykseen:

Kaikki hankkeen aikana tuotetut materiaalit löydät hankkeen omilta sivuilta