Linkkejä ja vinkkejä rahoitushakemusten tekemisen tueksi

Kotihoito

Muistisairaat

Omaishoito

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tukeminen

Palveluohjaus

  • Australiassa on siirrytty keskitettyyn asiakas-/palveluohjaukseen vuonna 2015, ja heidän  kansallinen toimintansa on hyvin samankaltainen KAAPO-mallin kanssa.
    Lisätietoa
  • Palveluohjauksen käsikirja, artikkelikokoelma taustoista ja käytännöistä. Kanta-Hämeen Pitsi-hanke 2011-2013 (Kaste)
  • OIVA-keskus: moniammatillista ja keskitettyä palveluohjausta, -neuvontaa, palveluntarpeen arviointia sekä päätöksentekoa vanhus- ja vammaispalveluissa

Tampere

Lahti ja Heinola

EKSOTE

Perhehoito

Palvelutarpeen arviointi

Asiakasnäkökulma

Arviointia ja seurantaa

Asuminen ja palvelut

Kuntoutus

Lääkehoito

Ravitsemus