Porvoo: Täydentäen toimivaa (Täytyy)

Asumisen ja palvelujen yhdistämistä koskevan hankkeen tulokset esiteltiin hankkeen päätösseminaarissa.
 

Tutustu myös Aalto-yliopiston osuudesta tehtyyn raporttiin:


Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli kehittää palvelukeskeisen Täytyy-korttelin konsepti, joka voidaan sovittaa pieniin taajamiin ja olemassa olevaan asuntokantaan. Konsepti sisältää:

  1. Operoivien resurssien konseptin: operointimalli, resurssien hankintamalli ja verkoston rakenne sekä alustava toimintamalli
  2. Operoitavien resurssien konseptin: modulaarinen talotyyppi, joka sopii täydennysrakentamiseen ja vaiheittaiseen toteutukseen. Ratkaisu mahdollistaa toisiinsa kytkeytyvien moduulien kautta kustannustehokkaan kehittymisen.

Hankkeen toteutus

Kuntien kehittämiskohteet:

  1. Porvoo, Porvoo-kortteli: Kytkeytyminen sisäisesti palvelurakenteeseen ja ulkoisesti lähialueen palveluiden ja resurssien verkostoihin.
  2. Savitaipale, Kyläpiha: Välittömät lähialueet ja sisäisen integraation vahvistaminen.
  3. Lapinjärvi, Myös ikäihmisten keskusta. Lapinjärven kirkonkylän taajaman jalankulkuympäristön suunnittelu muistiystävälliseksi käyttäen työkaluina mm. ympäristötaidetta ja asukasosallistumista.

Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen Sotera-instituutti vastaa kuntien kehittämiskohteiden tutkimuksesta ja tiedonhankinnasta sekä tiedon jakamisesta ja koordinoinnista.

Hankkeen toiminta-alue ja toteuttajat

Hanke toteutettiin Porvoon, EKSOTEN, Savitaipaleen, Suvanto ry:n, Lapinjärven ja Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen Sotera-instituutin yhteishankkeena. Lisäksi mukana on kaksi yritystä: Posti ja Etelä-Karjalan Osuuspankki, jotka osallistuvat ”Kyläpiha”-alihankkeeseen.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 857 800 euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi hankkeen toteuttamiseen valtionavustusta 658 080 euroa.

Hankkeen yhdyshenkilöt ja yhteystiedot

Porvoo:
Markku Partanen
[email protected]

Börje Boström
[email protected]

EKSOTE, Savitaipale:
Merja Tepponen
[email protected]

Suvanto ry:
Anu Silvennoinen
[email protected]

Lapinjärvi:
Tiina Heikka
[email protected]

Aalto-yliopisto, Arkkitehtuurin laitos, Sotera-instituutti:
Erkki Vauramo
[email protected]

Pirjo Sanaksenaho
[email protected]