Koti- ja omaishoidon uudistus (I&O-kärkihanke)

Porvoo: Täydentäen toimivaa (Täytyy)

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää palvelukeskeisen Täytyy-korttelin konsepti, joka voidaan sovittaa pieniin taajamiin ja olemassa olevaan asuntokantaan. Konsepti sisältää:

  1. Operoivien resurssien konseptin: operointimalli, resurssien hankintamalli ja verkoston rakenne sekä alustava toimintamalli
  2. Operoitavien resurssien konseptin: modulaarinen talotyyppi, joka sopii täydennysrakentamiseen ja vaiheittaiseen toteutukseen. Ratkaisu mahdollistaa toisiinsa kytkeytyvien moduulien kautta kustannustehokkaan kehittymisen.

Hankkeen toteutus

Kuntien kehittämiskohteet:

  1. Porvoo, Porvoo-kortteli: Kytkeytyminen sisäisesti palvelurakenteeseen ja ulkoisesti lähialueen palveluiden ja resurssien verkostoihin.
  2. Savitaipale, Kyläpiha: Välittömät lähialueet ja sisäisen integraation vahvistaminen.
  3. Lapinjärvi, Myös ikäihmisten keskusta. Lapinjärven kirkonkylän taajaman jalankulkuympäristön suunnittelu muistiystävälliseksi käyttäen työkaluina mm. ympäristötaidetta ja asukasosallistumista.

Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen Sotera-instituutti vastaa kuntien kehittämiskohteiden tutkimuksesta ja tiedonhankinnasta sekä tiedon jakamisesta ja koordinoinnista.

Hankkeen toiminta-alue ja toteuttajat

Hanke toteutetaan Porvoon, EKSOTEN, Savitaipaleen, Suvanto ry:n, Lapinjärven ja Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen Sotera-instituutin yhteishankkeena. Lisäksi mukana on kaksi yritystä: Posti ja Etelä-Karjalan Osuuspankki, jotka osallistuvat ”Kyläpiha”-alihankkeeseen.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 857 800 euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi hankkeen toteuttamiseen valtionavustusta 658 080 euroa.

Hankkeen yhdyshenkilöt ja yhteystiedot

Porvoo:
Markku Partanen
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Börje Boström
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

EKSOTE, Savitaipale:
Merja Tepponen
etunimi.sukunimi@eksote.fi

Suvanto ry:
Anu Silvennoinen
etunimi.sukunimi@toimintakeskus-suvanto.fi

Lapinjärvi:
Tiina Heikka
etunimi.sukunimi@lapinjarvi.fi

Aalto-yliopisto, Arkkitehtuurin laitos, Sotera-instituutti:
Erkki Vauramo
etunimi.sukunimi@aalto.fi

Pirjo Sanaksenaho
etunimi.sukunimi@aalto.fi