Koti- ja omaishoidon uudistus (I&O-kärkihanke)

Pohjois-Karjala: Arvokasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla (AVOT)

Hankkeen omat sivut: AVOT
Seuraa hanketta Facebookissa: Siun sote, AVOT-hanke
Lue Uutisia alueilta artikkelimme: Siun soten AVOT-hankkeen malleja voi hyödyntää koko maassa

Hankkeen tavoitteet

AVOT-hankkeessa luodaan Siun soten alueelle yhteensovitettu ikäihmisten palvelujen kokonaisuus, jonka tarkoituksena on turvata ikäihmisille yhdenvertaiset palvelut.

Tavoitteena on tukea kotona asumista ja lisätä elämän mielekkyyttä ja turvallisuuden tunnetta. Lisäksi vahvistetaan kaikenikäisten omais- ja perhehoitoa ja luodaan verkostomainen omais- ja perhehoidon ohjauskeskus.

Hankkeen toteutus

Toimivassa kotihoidossa vahvistetaan kotihoidon ympärivuorokautista saatavuutta ja uudistetaan akuuttitilanteiden toimintamallia, missä tärkeänä yhteistyökumppanina on Pohjois-Karjalan pelastuslaitos. Erityinen huomio on kotikuntoutuksen monipuolistamisessa ja vahvistamisessa. Lisäksi asiakkaiden, omaisten ja henkilöstön osallistumiselle ja osallisuudelle luodaan uusia tapoja.

Kaikenikäisten omais- ja perhehoidossa nähdään mahdollisuuksia lisätä palvelujen vaihtoehtoja ja valinnanvapautta. Tarkoituksena on luoda verkostomainen matalan kynnyksen omais- ja perhehoidon ohjauskeskus. Siinä yhdistyvät sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäjäosaaminen sekä kokemusasiantuntijoiden, vertaisohjaajien ja järjestöjen kautta kanavoituva osaaminen.

Omais- ja perhehoidon keskuksen avulla vahvistetaan kaikenikäisten omais- ja perhehoitajien jaksamista ja osaamista erilaisin tukitoimin yhdessä järjestöjen ja seurakuntien kanssa.

Hankkeen toiminta-alue ja toteuttajat

Hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Karjalan maakunta ja Heinäveden kunta. Hankkeeseen osallistuvat Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen ky (Siun sote), Pohjois-Karjalan pelastuslaitos, Karelia ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO.

Hankkeessa ovat mukana myös kaikki maakunnan kunnat. Lisaksi mukana ovat Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset FinFami ry, Pohjois-Karjalan Muisti ry, Pohjois-Karjalan Martat ry, ViaDia ry sekä omais- ja perhehoidon järjestöt.

Hankkeen toteutukseen osallistuvat myös Kiteen evankelisen kansanopiston kannatusyhdistys ry, Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry ja Itä-Suomen yliopisto. Yhteistyöhön osallistuvat myös seudulliset elinkeinoyhtiöt ja seurakunnat.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 1 612 112 euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi hankkeen toteuttamiseen valtionavustusta 1 289 690 euroa.

Hankkeen yhdyshenkilöt ja yhteystiedot

Soile Syrjäläinen
Projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@siunsote.fi
P. 040 104 4302