Pohjois-Karjala: Arvokasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla (AVOT)

AVOT-hankkeessa on luotu Siun soten alueelle yhteensovitettu ikäihmisten palvelujen kokonaisuus, jonka tarkoituksena on turvata ikäihmisille yhdenvertaiset palvelut. 

Lisäksi alueella on vahvistettu kaikenikäisten omais- ja perhehoitoa muun muassa perustamalla verkostomainen omais- ja perhehoidon ohjauskeskus.

Hankkeen tärkeimmät tulokset ja kaiken hankkeessa tuotetun materiaalin löydät hankkeen omilta sivuilta: 

Hanke on tuottanut tuloksistaan videoita, jotka löydät YouTubesta:


Hankkeen toteutus

Toimivassa kotihoidossa vahvistettiin kotihoidon ympärivuorokautista saatavuutta ja uudistettiin akuuttitilanteiden toimintamallia, missä tärkeänä yhteistyökumppanina on Pohjois-Karjalan pelastuslaitos. Erityinen huomio oli kotikuntoutuksen monipuolistamisessa ja vahvistamisessa. Lisäksi asiakkaiden, omaisten ja henkilöstön osallistumiselle ja osallisuudelle luotiin uusia tapoja.

Kaikenikäisten omais- ja perhehoidossa on mahdollista lisätä palvelujen vaihtoehtoja ja valinnanvapautta. Tarkoituksena oli luoda verkostomainen matalan kynnyksen omais- ja perhehoidon ohjauskeskus. Siinä yhdistyvät sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäjäosaaminen sekä kokemusasiantuntijoiden, vertaisohjaajien ja järjestöjen kautta kanavoituva osaaminen.

Omais- ja perhehoidon keskuksen avulla vahvistettiin kaikenikäisten omais- ja perhehoitajien jaksamista ja osaamista erilaisin tukitoimin yhdessä järjestöjen ja seurakuntien kanssa.

Hankkeen toiminta-alue ja toteuttajat

Hankkeen toiminta-alue oli Pohjois-Karjalan maakunta ja Heinäveden kunta. Hankkeeseen osallistuivat Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen ky (Siun sote), Pohjois-Karjalan pelastuslaitos, Karelia ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO.

Hankkeessa olivat mukana myös kaikki maakunnan kunnat. Lisaksi mukana olivat Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset FinFami ry, Pohjois-Karjalan Muisti ry, Pohjois-Karjalan Martat ry, ViaDia ry sekä omais- ja perhehoidon järjestöt.

Hankkeen toteutukseen osallistuivat myös Kiteen evankelisen kansanopiston kannatusyhdistys ry, Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry ja Itä-Suomen yliopisto. Yhteistyöhön osallistuivat myös seudulliset elinkeinoyhtiöt ja seurakunnat.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 1 612 112 euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi hankkeen toteuttamiseen valtionavustusta 1 289 690 euroa.

Hankkeen yhdyshenkilöt ja yhteystiedot

Soile Syrjäläinen
Projektipäällikkö
[email protected]
P. 040 104 4302