Kymenlaakso: IkäOpastin

IkäOpastin-hanke on laatinut Kymenlaakson palvelutarpeen arvioinnin toimintamallin, jossa on otettu huomioon tuleva keskitetyn asiakasohjauksen toiminta Kymenlaakson sote-kuntayhtymässä.

Tutustu Kymenlaakson IkäOpastin-palveluun:


Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli luoda asiakaslähtöinen asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli ikäihmisten palveluihin Kymenlaakson maakuntaan.

Hankkeen toteutus

Hanketta toteutettiin neljän keskeisen kehittämisteeman mukaan:

  1. Asiakas- ja palveluohjaustoimintamallin kehittämisen tavoitteena oli, että kuntalaiset saavat ensivaiheen ohjausta ja neuvontaa yhden numeron periaatteella. Neuvontaa on mahdollista saada myös asioimalla lähipalvelupisteissä.
    Yhteistyö terveydenhuollon ja sosiaalipäivystyksen kanssa on mallinnettu, jotta yhteys asiakasohjaukseen toteutuu 24/7.
  2. Palvelun ja toiminnan integraattorissa kehitetään yhteisiä ratkaisuja, jotka palvelevat kuntalaisia, palveluiden järjestämistä ja tuottamista sekä järjestöyhteistyötä. Kehittämiseen kuuluu sähköisten palvelu- ja yhdistyshakemistojen hyödyntäminen, kokeilu ja kehittäminen. Maakunnan ikääntyneiden palveluiden kriteerit yhdenmukaistetaan.
  3. Asiakasohjauksessa yhdenmukaistetaan yhtenäinen tietojärjestelmien käyttö ja kirjaaminen. Asiakasohjausta ja palvelutarpeen arviointia tukevia mobiiliratkaisuja otetaan käyttöön. Omapalveluiden mahdollisuutta lisätään ja luodaan sähköisen asioinnin mahdollisuus asiakasohjaukseen.
  4. Tiedolla johtaminen sisältyy kaikkiin edellä mainittuihin kehittämisteemoihin.

Hankkeen toiminta-alue ja toteuttajat

Hankkeen toiminta-alue oli Kymenlaakson maakunta. Hankkeeseen osallistuivat Kouvolan, Kotkan ja Haminan kaupungit, Pyhtään, Miehikkälän ja Virolahden kunnat, Carea Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä sekä Postin kotipalvelut.

Hankkeen kehittämiseen sitoutuneita yhteistyökumppaneita olivat Koti- ja hoivapalvelut Hyvinvointia kotiin Oy, Kymenlaakson Muistiluotsi ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 1 081 447 euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi hankkeen toteuttamiseen valtionavustusta 852 058 euroa.

Hankkeen yhdyshenkilöt ja yhteystiedot

Marjut Kettunen
Projektipäällikkö
[email protected]
P. 040 350 7729

Liisa Rosqvist
Hankkeen vastuuhenkilö
[email protected]
P. 0400 659 929