Keski-Suomen Kukoistava kotihoito

Keski-Suomen kotihoidon toimintamallit on koottu hankkeessa tehtyyn käsikirjaan.

Kaikki hankkeessa tehdyt aineistot löydät täältä:


Hankkeen tavoitteet

Kukoistava kotihoito -hankkeen päätavoitteena oli luoda asiakaslähtöinen, vaikuttava ja kustannustehokas kotihoito, joka toimii ympärivuorokautisesti kaikissa Keski-Suomen kunnissa.

Kukoistava kotihoito viittaa visioon, jossa ikäihmiset pärjäävät arvokkaasti ja turvallisesti kotona, henkilöstö voi hyvin ja kustannusten kasvua hillitään. Tavoitteeseen päästiin kehittämällä sekä a) palvelutarjontaa, sen sisältöä ja kohdentumista että b) palvelutuotannon sujuvuutta: toiminnan resursointia, prosesseja sekä johtamista.

Sujuva ja kustannustehokas palvelutuotanto nähdään edellytyksenä laadukkaiden palvelujen tarjoamiselle kasvavalle määrälle ikäihmisiä.

Hankkeen toteutus

Kukoistava kotihoito -hankkeessa sovellettiin, jalostettiin ja juurrutettiinn vaikuttaviksi osoitettuja toimintamalleja ja parhaita käytäntöjä. Lisäksi hankkeessa kokeiltiin uusia innovatiivisia ratkaisuja kotiin vietävien palvelujen keskeisiin haasteisiin.

Keski-Suomi valmistautuu tulevaan sote-uudistukseen määrittämällä kotiin vietävien palvelujen palvelulupauksen sekä yhdenmukaistamalla ja kehittämällä ikäihmisten palvelukokonaisuutta.

Hankkeessa kehitettiin kaikkia toimivan kotihoidon peruselementtejä sekä useampaa läpileikkaavaa periaatetta. Erityisiä painopisteitä olivat:

  • Tiedolla johtamisen kehittäminen toiminnan läpinäkyvyyden, ja siten kehitystyön seurannan ja johtamisen tukemiseksi, maakunnallisen vertailtavuuden mahdollistamiseksi sekä uudistuksen vaikuttavuuden arvioimiseksi.
  • Kotihoidon prosessien, toiminnanohjauksen ja johtamisen kehittäminen palvelun laadun, henkilöstön hyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseksi samanaikaisesti.
  • Ympärivuorokautisten asumispalvelujen tarpeen vähentäminen 24/7 toimivalla kotihoidolla, jossa palvelut räätälöidään tarpeisiin, tarvittava eritysosaaminen on saatavilla, asiakkaiden kuntoutukseen panostetaan ja valtaosa akuuttitilanteista voidaan hoitaa asiakkaan kotona.
  • Hoitoketjujen sujuvoittaminen rajapintayhteistyötä kehittämällä
  • Henkilöstön ja asiakkaiden osallistuminen kehitystyöhön

Hankkeen toiminta-alue ja toteuttajat

Jyväskylän kaupunki (hallinnoija), Hankasalmen kunta, Joutsan kunta, Jämsän kaupunki, Keuruun kaupunki, Kinnulan kunta, Konneveden kunta, Laukaan kunta, Luhangan kunta, Multian kunta, Muuramen kunta, Petäjäveden kunta, Pihtiputaan kunta, Perusturvaliikelaitos Saarikka, Toivakan kunta, Uuraisten kunta, Viitasaaren kaupunki, Äänekosken kaupunki, Med Group Oy, Jämsän Terveys Oy, Lääkehoidon turva, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Keski-Suomen Muistiyhdistys ry sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen seututerveyskeskus, Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus JYTE, Muut terveyskeskukset samassa organisaatiossa kuin kotihoito ja Keski-Suomen pelastuslaitos.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat  3 391 500 euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi hankkeen toteuttamiseen valtionavustusta 2 521 400 euroa.

Hankkeen yhdyshenkilöt ja yhteystiedot

Hankkeen yhdyshenkilöt ovat

Eeva-Liisa Saarman
Hankepäällikkö
[email protected]
puh. 050 440 6297

Tuija Koivisto
I&O-muutosagentti 
[email protected]
puh. 050 462 3950