Pirkanmaa: Kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella (IKÄNEUVO)

Ikäneuvossa on tehty käsikirja neuvonnan ja asiakasohjauksen suunnitteluun Pirkanmaalla, mutta käsikirja auttaa luomaan keskitetyn alueellisen asiakas- ja palveluohjauksen myös muihin maakuntiin.

Käsikirjan lisäksi asiakasohjaajille on tehty oma opas

Kaikki Pirkanmaan Ikäneuvossa tehdyt aineistot löydät hankkeen omilta sivuilta:


Hankkeen tavoitteet

IKÄNEUVO on ikääntyvien arjessa selviytymiseen kehitettävä Pirkanmaan yhteinen neuvonnan ja asiakasohjauksen toimintamalli. Sen tärkeimpänä tavoitteena on ikääntyvän ihmisen hyvä elämä, jonka toteutumisessa hän on itse päätoimija vaikuttaja ja jonka kehittymiseen hän haluaa osallistua.

Ikäneuvo on apua tarvitsevan iäkkään henkilön neuvontapiste sekä palvelujen järjestäjä, koordinoija ja asiakkaan palvelupolkujen seuraaja.

Hankkeen toteutus

Hankkeen tavoitteena oli:

  1. Luoda maakunnallinen neuvonnan ja asiakasohjauksen toimintamalli Pirkanmaalle
  2. Kehittää neuvontaa, ohjausta ja koordinointia tukevia työkaluja ja menetelmiä
  3. Tukea ikäihmisten kotona asumista, arjessa selviytymistä ja kuntoutumista
  4. Luoda vaikuttava ja toimiva iäkkäiden palveluverkosto

Hankkeen toiminta-alue ja toteuttajat

Hankkeeseen osallistuivat Pirkanmaan alueelta Akaan (sis. Urjalan), Hämeenkyrön, Ikaalisen, Kangasalan (sis. Pälkäneen), Lempäälän, Nokian, Pirkkalan (sis. Vesilahti), Sastamalan (sis. Punkalaidun), Valkeakosken, Virtain (sis. Ruovesi), Ylöjärven ja Tampereen (sis. Orivesi) kunnat ja kaupungit. Hankekumppaneina toimivat Luova Hoiva Oy, Tampereen Kaupunkilähetys ry ja Pirkanmaan Senioripalvelut Oy.

Kehittäjäkumppaneina hankkeessa olivat mukana Pirkanmaan Muistiyhdistys ry, Posti, VideoVisit Oy, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan pelastuslaitos, Pikassos, Insta Care Oy ja Kehitysvammaisten palvelusäätiö sr. Hankkeen aikana tehtiin lisäksi yhteistyötä paikallisten oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa. Hanketoimijoiden lisäksi verkostoituminen koko toimintaympäristön toimijoiden kanssa oli osa kehitystyötä.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 3 065 351 euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi hankkeen toteuttamiseen valtionavustusta 2 342 416 euroa.

Hankkeen yhdyshenkilöt ja yhteystiedot

Essi Mäki-Hallila
Projektipäällikkö
[email protected]
P. 040 806 31 92

Projektikoordinaattorit      
Tarja Laine, p. 040 335 7277, [email protected]
Eija Mäkipää, p. 050 682 03, [email protected]
Pirjo Saloranta, p. 050 410 0963, [email protected]

Muutosagentti Anu Kallio, p. 050 540 1094, [email protected]