Kärkihankkeen tunnus.

Iäkkäiden palvelut Pohjois-Savossa

Pohjois-Savossa Ikäkeskus muodostaa ikääntyneiden integroidun palvelukokonaisuuden, jonka koordinointivastuu ja keskittäminen auttavat muodostamaan palveluista asiakaslähtöisen, hallittavan ja kustannustehokkaan kokonaisuuden.

Ikäkeskus muodostuu neljästä alueellisesti verkostoituneesta toimipisteestä, joissa jokaisessa 75-vuotiaiden osuus on 6 000 – 7000. Alueellinen verkosto varmistaa asiakkaiden yhdenvertaisuuden, palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden.

Ikäkeskuksen alueella tuotetaan perustason, erityistason ja vaativan erityistason palveluja maakunnallisesti, alueellisesti tai lähipalveluna sekä yhteistoiminta-alueella

Palvelujen kokonaisuudesta vastasi muutosagentti Päivi Tikkanen.