Kärkihankkeen tunnus.

Iäkkäiden palvelut Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaalla muutoksen ja kehittämisen painopisteet ovat olleet asiakas- ja palveluohjauksessa, kotiin annettavissa palveluissa, asumisessa sekä omais- ja perhehoidossa.

Kehittämisen tuloksina ovat syntyneet kuvaukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalleista, asiakas- ja palveluohjauksen menetelmistä, kuntouttavan ja toimivan kotihoidon uudistamisesta sekä omais- ja perhehoidon yhtenäisistä toimintamalleista.

Eri palvelujen yhteen sovitettu kokonaisuus kuvataan suunnitelmassa, jota hyödyntää Pohjois-Pohjanmaan maakunnan strategisessa suunnittelussa sekä kuntien ja kuntayhtymien palveluiden kehittämisessä.

Palvelukokonaisuuden suunnitelusta vastasi muutosagentti Rita Oinas.