Kärkihankkeen tunnus.

Iäkkäiden palvelut Pohjois-Karjalassa

Siun soten alueelle on luotu yhteensovitettu ikäihmisten palvelujen kokonaisuus, jonka tarkoituksena on turvata ikäihmisille yhdenvertaiset palvelut.

Lisäksi alueella on vahvistettu kaikenikäisten omais- ja perhehoitoa muun muassa perustamalla verkostomainen omais- ja perhehoidon ohjauskeskus.

Palvelukokonaisuudesta vastasi muutosagentti Tuula Kiviniemi.

AVOT-hanke tehosti omais- ja perhehoidon palveluja

Vuosina 2016-2018 alueella oli käynnissä koti- ja omaishoitoa uudistanut AVOT-hanke. Sen tavoitteena oli, että kotihoito toimii, omais- ja perhehoito vahvistuu, osallisuus lisääntyy, hyvinvointiteknologia on hyötykäytössä ja Auttava omainen -toimintamalli vahvistaa vertaistukea.

Alueelle luotiin myös verkostomaisesti toimiva omais- ja perhehoitokeskus.

AVOT-kehittämistyön kulkua, ketteriä kokeiluja ja uusia toimintamalleja on kuvattu hankkeen loppuraportissa. Lisäksi siinä arvioidaan jatkokehittämisen tarpeita.

Tulokset on koottu ja jäsennetty myös PowerPoint-esitykseen:

Kaiken hankkeessa tuotetun materiaalin löydät hankkeen omilta sivuilta: 

Hanke on tuottanut tuloksistaan videoita, jotka löydät YouTubesta: