Kärkihankkeen tunnus.

Iäkkäiden palvelut Pohjanmaalla

Pohjanmaalla iäkkäiden palvelujen kehittämisessä on keskitytty erityisesti palveluohjaukseen, säännöllinen kotihoitoon ja geriatrisiin palveluihin.

Iäkkäiden palvelukokonaisuuden askelmerkit on tarkoitettu keskustelupohjaksi, kun ikäihmisten palveluja koskevia linjauksia ja strategioita määritellään. Tavoitteena on tarjota kustannusvaikuttavia ikäihmisten palveluja.

Kehittämisen askelmerkeistä vastasi muutosagentti Pia Vähäkangas.

Maakunnallisesta työstä on tehty tapauskuvaus, jossa esitetään palveluohjauksen toimintamalli ja keskeisiä tietojohtamisen tunnuslukuja maakunnassa toteutetun I&O-kehittämistyön näkökulmasta RAI-tietoa hyödyntäen. Julkaisussa nostetaan esille myös kehittämistyön kriittiset pisteet ja kehittämishaasteet.