Kärkihankkeen tunnus.

Iäkkäiden palvelut Pirkanmaalla

Pirkanmaalla iäkkäille suunnattujen palvelujen kokonaiuuden strategisiksi tavoitteiksi on asetettu osallisuuden edistäminen, asiakaslähtöisyyden vahvistaminen neuvonnan ja asiakasohjauksen avulla, matalan kynnyksen toiminnan lisääminen, asumisen uudet ratkaisut sekä kotona asumista tukevien palvelujen kehittäminen.

Palvelukokonaisuuteen liittyy myös alla oleva Käsikirja neuvonnan ja asiakasohjauksen suunnitteluun.

Ikäneuvo-hankkeessa suunniteltiin asiakas- ja palveluohjaus

Pirkanmaan Ikäneuvo-hankkeessa tehtiin käsikirja neuvonnan ja asiakasohjauksen alueelliseen suunnitteluun, mutta käsikirjaa voi hyödyntää keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen perustamiseen myös muissa maakunnissa.

Käsikirjan lisäksi asiakasohjaajille on tehty oma opas

Hankkeen tulokset on koottu ja jäsennetty PowerPoint-dioiksi.

Hankkeen kaikki aineistot löydät hankkeen omilta sivuilta: