Kärkihankkeen tunnus.

Iäkkäiden palvelut Pirkanmaalla

Iäkkäille suunnattujen palvelujen yhteensovitettu palvelukokonaisuus julkaistaan lähipäivinä.

Ikäneuvo-hankkeessa suunniteltiin asiakas- ja palveluohjaus

Pirkanmaan Ikäneuvo-hankkeessa tehtiin käsikirja neuvonnan ja asiakasohjauksen alueelliseen suunnitteluun, mutta käsikirjaa voi hyödyntää keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen perustamiseen myös muissa maakunnissa.

Käsikirjan lisäksi asiakasohjaajille on tehty oma opas

Hankkeen tulokset on koottu ja jäsennetty PowerPoint-dioiksi.

Hankkeen kaikki aineistot löydät hankkeen omilta sivuilta: