Kärkihankkeen tunnus.

Iäkkäiden palvelut Päijät-Hämeessä

Päijät-Hämeessä noin 90 % väestöstä asuu 40 kilometrin säteellä Lahden keskustasta.

Päijät-Hämeessä tavoitteeksi on asetettu asteittainen palvelurakennemuutos siten, että vuonna 2030 kotona asuu 95 prosenttia yli 75-vuotiaista ja tehostetussa palveluasumisessa 5 prosenttia yli 75-vuotiaista.

Iäkkään palvelukokonaisuus muodostuu monista eri tekijöistä, joista oman toimintakyvyn ylläpito, perhe, omaiset, ystävät ja muu tukiverkosto sekä vapaaehtoistyö korostuvat. Kun asiakkaan palvelutarve kasvaa, niin asiakasohjauksen kautta muodostetaan palvelutarvetta vastaava integroitu palvelukokonaisuus

Päijät-Hämeen kehittämistyössä tavoitteena oli muun muassa, että urvallisuus ja osallisuus vahvistuvat asuinympäristöissä, geneerisen asiakasohjauksen asiakasohjauksen maakunnallinen toimintamalli otetaan käyttöön ja että teknologia ja sähköiset palvelut täydentävät palvelukokonaisuutta

Palvelujen kokonaisuuden suunnittelusta vastasi muutosagentti Anu Olkkonen-Nikula.