Keski-Suomen I&O muutosagentti on Tuija Koivisto

Tuija Koivisto”Muutosagentin työn vaikuttavuutta arvioidaan väestön ja iäkkäiden luottamuksena ikäihmisten asumisen ja elämisen mahdollisuuksiin maakunnassa.  Tässä tahdon onnistua, mutta vain yhdessä tekemällä se on mahdollista.”

Keski-Suomen I&O-muutosagentti on Tuija Koivisto, joka työskentelee Jyväskylän kaupungin perusturvan organisaatiossa.

Millaisia asioita teet muutosagenttina?

Teen muutosagentin tehtäväkuvan mukaisia tehtäviä. Kierrän maakuntaa, erityisesti toivon pääseväni vuorovaikutukseen järjestöjen, vanhusneuvostojen, poliittisten päättäjien sekä vanhuspalvelujen henkilöstön ja asiakkaiden ja omaisten kanssa.

Teen tiivistä yhteistyötä Keski-Suomen sote-valmistelun etenkin palvelutuotantotyöryhmän kanssa. Autan Kukoistava kotihoito –hankkeen käynnistämisessä; hankkeen ohjausryhmän ja projektinryhmän jäsenenä osaltani vastaan hankkeen tavoitteisiin pääsemisestä.

Erityisesti edesautan I&O kärkihankkeen toimenpidekokonaisuuksien keskitetty alueellinen asiakas- / palveluohjausmallin sekä omais- ja perhehoidon tavoitteiden etenemistä Keski-Suomessa. Vastaan Keski-Suomen osalta ”Iäkkäiden elämisen ja palvelujen yhdistäminen ja toteuttamisen seurannan” toimintasuunnitelman laatimisesta ja hyväksyttämisestä.

Mikä on tärkeintä muutosagentin työssä?

Tärkeää on tuntea hyvin maakuntansa ja erityisesti ikäihmisten palvelujen kokonaisuus ja sen toimijat. Tärkeintä on kuulla eri tavoin kansalaisia ja etenkin ikäihmisiä alueellisen iäkkäiden yhteen sovitetun palvelukokonaisuuden rakentamisessa ja juurruttamisessa.

Ota yhteyttä!
Tuija Koivisto
[email protected]
P. 050 462 3950

Twitter: @koivistotuija
Facebook: Kukoistava kotihoito -hanke

Lisätietoja