Kymenlaakson muutosagentti on Tommi Reiman

Tommi ReimanKymenlaakson muutosagentti on Tommi Reiman. Tommin arkeen voit tustustua Facebook-sivulla Agentin matkassa.

Millaisia asioita teet muutosagenttina?

Tehtävänäni on koordinoida ja johtaa ikääntyneiden integroidun palvelujärjestelmän rakentamista Kymenlaaksoon.

Mikä on tärkeintä muutosagentin työssä?

Auttaa ihmisiä näkemään uhkakuvien sijaan mahdollisuuksia.

Ota yhteyttä!
Tommi Reiman
[email protected]

Twitter: @tommi_reiman

Lisätietoja