Uudenmaan muutosagentti on Soili Partanen

Uudenmaan muutosagentti on Soili Partanen, vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja, YTM, Porvoon kaupunki.

Millaisia asioita teet muutosagenttina?

Tavoitteena on tehdä yhdessä muutosta. Parhaiden käytäntöjen valitseminen ja niistä sopiminen on haasteellista, koska se on sekä jostain luopumista että uuden alkamista. Kumpikaan ei ole helppoa ja tehtäväni on tukea muutoksessa.

Tavoitteena on tasapuolinen ja tietoon perustuva muutos maakunnassa yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa. Sen, miten konkreettisesti tulen toimimaan, sovin yhdessä maakunnan kuntien ja STM:n kanssa. Tavoitetila on siis tiedossa, keinot sovimme sitten yhdessä. 

Mikä on tärkeintä muutosagentin työssä?

Tietysti ensimmäisenä päästä siihen haluttuun tilaan eli saada aikaan tavoiteltu muutos yhdessä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Olla aidosti läsnä kehittämistyön kaikissa vaiheissa ja koota alueen yhteiseen malliin tarvittavat työkalut yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Onnistuminen edellyttää hyvää yhteistyötä ja yhteistä tahtotilaa muutoksen aikaansaamiseksi. Oma roolini on varmasti moninainen ja muotoutuu kehittämistyön edistyessä; kumppani, viestinviejä, sparraaja, asiantuntija ja tukija.

Ota yhteyttä!
Soili Partanen
[email protected]

Twitter: @soili

Lisätietoja