Pääkaupunkiseudun muutosagentti on Seija Meripaasi

Seija Meripaasi”Kannustan kaikkia pääkaupunkiseudun toimijoita mukaan tähän ainutlaatuiseen ikiomaan muutosprosessiin! Pääkaupunkiseudulla on erinomaista näyttöön perustuvaa osaamista ja innovatiivisuutta, joiden avulla voidaan edelleen kehittää ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistaa kaikenikäisten omaishoitoa. Tässä kärkihankkeessa on erinomaiset mahdollisuudet oppia ja jakaa hyviä käytäntöjä valtakunnallisesti ja silloin lopputulos on varmasti enemmän kuin osiensa summa.”

Pääkaupunkiseudun muutosagentti on Seija Meripaasi, joka on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri. Hän toimii Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen osastossa Lännen palvelualueen johtajana.

Millaisia asioita teet muutosagenttina?

Muutosagenttina ohjaan muutosta yhdessä pääkaupunkiseudun toimijoiden kanssa. Innostan, motivoin ja tuen tietoon perustuen kehittämisverkostojen toimintaa ja kokeiluja.

Kärkihankkeen alussa järjestäydytään ja tehdään yhteinen suunnitelma hankkeen eteenpäinviemiseksi. Muutosagenttien verkoston ja STM:n kanssa tulen toimimaan tiiviissä yhteistyössä. Tavoitteenamme on rakentaa ja juurruttaa pääkaupunkiseudun iäkkäiden integroitu palvelukokonaisuus ja tukea omais- ja perhehoitokeskusten perustamista.

Mikä on tärkeintä muutosagentin työssä?

Oma innostus ja sitoutuminen hankkeen tavoitteisiin on keskeistä. Muutosagentti toimii yhdessä johdon, henkilöstön ja muiden kumppanien kanssa verkostoissa. Johdon ja lähiesimiesten sitoutuminen muutokseen on erittäin tärkeää, jotta tavoitteet saavutetaan.

Muutosagentin työ varmasti kehittyy ja muotoutuu tämän prosessin aikana yhdessä toimien. Viestintään ja tiedonkulkuun on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Ota yhteyttä!
Seija Meripaasi
[email protected]
P. 050 380 9756

Twitter: @SMeripaasi
Facebook: Muutosagentti Seija Meripaasi

Lisätietoja