Pohjois-Savon muutosagenttina toimii Päivi Tikkanen

Päivi Tikkanen”Iäkkään itsenäinen kotona pärjääminen mahdollisimman pitkään on keskeinen tavoite. Sen toteutuminen edellyttää iäkkäältä ainakin omaehtoista liikuntaa, sosiaalisia kontakteja, hyvää ja oikea-aikaista sairauksien hoitoa sekä ravintorikasta ruokaa. SOTEn ja kuntien palvelut tukevat iäkästä oikea-aikaisesti ja tarpeen mukaisesti.”

Pohjois-Savon muutosagenttina toimii Päivi Tikkanen, terveystieteiden tohtori (TtT), fysioterapeutti (ft). Hän siirtyi muutosagentin tehtäviin Pohjois-Savon liittoon ylihoitajan tehtävistä Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla.

Millaisia asioita teet muutosagenttina?

  • Muutosagenttina jalkaudun kuntiin tukemaan ja valmentamaan prosesseissa, johdan kehittämistä aikatauluttamalla ja säännöllisin tapaamisin, innostamalla ja seuraamalla toteutumista.
  • Mahdollistan alueellisen verkostomaisen kehittämistyön vetämällä kunnissa muutostyöpajoja ja kutsumalla verkostoja yhteisiin kehittämistapaamisiin.
  • Seuraan myös POSOTEn päätöksiä ja kärkihankkeen toteutumista ja sen tuloksia sekä jalkautan hyviä käytäntöjä koko alueelle.
  • Varmistan I&O kärkihankkeen tavoitteiden toteutumista:

o   alueellisen integroidun palvelukokonaisuuden rakentaminen ja juurruttaminen
o   keskitettyjen asiakas-/palveluohjauskeskusten perustaminen
o   omais- ja perhehoitokeskusten perustaminen.

Mikä on tärkeintä muutosagentin työssä?

  • Yhteistyön kehittäminen alueen julkisten, yksityisten ja järjestöjen SOTE-toimijoiden kesken. Lisäksi on tärkeää, että palvelujen kehittämiseen kytketään mukaan myös alueen oppilaitokset.
  • Iäkkäiden palvelujen yhdenmukaisten toimintatapojen ja laadun edistäminen alueella.
  • Iäkkäiden mahdollisuus osallistua palvelujen suunnitteluun.
  • Yhteistyön lisääminen SOTE-toimijoiden ja kuntien ennaltaehkäiseviä palveluja toteuttavien kanssa, jotta yhteistyössä saadaan tuettua iäkkäiden toimintakyvyn säilymistä pidempään parempana ja tunnistettua varhain toimintakykyä uhkaavia ongelmia, jolloin myös raskaampien hoitojen tarvetta saadaan viivästettyä.

Ota yhteyttä!
Päivi Tikkanen 
[email protected]

 

Lisätietoja