Pääkaupunkiseudun muutosagentti on Maritta Haavisto

Olen koulutukseltani psykiatrinen sairaanhoitaja, terveystieteen maisteri ja EMBA Aalto yliopistosta. Olen työskennellyt sairaanhoitajana, osastonhoitajana, ylihoitajana, monipuolisen palvelukeskuksen johtajana ja nyt viimeisimpänä kehitin projektipäällikkönä Helsingin ikääntyneiden palvelujen uudistumista.

Millaisia asioita teen:

Aloitin pääkaupunkiseudun muutosagenttina syyskuun 2017 lopussa Seija Meripaasin siirryttyä Helsingin sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluiden johtajaksi.

Jo lyhyessä ajassa on käynyt selväksi, että muutosagentin työn yksi tärkeä osa on olla luomassa yhtenäistä maakunnallista näkymää ikääntyneitten palveluista. Jatkossa ei enää puhuta pääkaupunkiseudusta ja muusta Uudestamaasta erikseen, vaan on yksi Uusimaa, joten teemme yhdessä työtä Uudenmaan muutosagentti Soili Partasen kanssa. 

Uudellamaalla ei varsinaista rahoitettua hanketta ikääntyneille ole, mutta meillä on neljä kehittämisen kärkeä, joita työstämme yhdessä Uudenmaan kuntien ja eri toimijoiden kanssa.

Aktiivinen osallistuminen Uudenmaan ikäihmisten valmisteluryhmän työn suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä eri kehittämiskärkien, kuten esim. Kaapo ja omaishoidontuki, valmistelun tukeminen ja eteenpäin vieminen kuntien kanssa on sitä arjen työtä.

Mikä on tärkeintä muutosagentin työssä:

Ilman yhteistä työtä ei muutoksesta tule mitään! Uudellamaalla on nyt kova draivi päällä, ja myös sote-valmistelua tehdään vauhdilla.

Uudellamaalla on 26 kuntaa ja 1,6 miljoonaa ihmistä, joten yhteisen suunnan ja tahtotilan muodostaminen myös ikääntyneiden palveluista on sekä hankkeen että maakunnan onnistumisen kannalta äärimmäisen tärkeää.

Ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseksi on kehitettävä aidosti heidän tarpeisiinsa vastaavia palveluja, ja tässä tarvitaan yhteistä työtä ja rohkeitakin ratkaisuja.

Koen, että tärkeintä muutosagentin työssä on kannustaa ja luoda mahdollisuuksia yhteiseen työhön maakunnan alueella I&O-hankkeen teemoissa. Työ pitää saada hyvään vauhtiin niin, että meillä on Uudenmaan asukkaille hyvin toimiva ja yhteen sovitettu iäkkäiden palvelujen kokonaisuus! 

Ota yhteyttä!

Maritta Haavisto
[email protected]