Pirkanmaan muutosagentti on Mari Patronen

Mari Patronen”On innostavaa olla mukana luomassa uudenlaista toimintamallia maakunnassa ja kansallisesti.”

Pirkanmaan muutosagentti on Mari Patronen, YTM, M.A. in European Studies, EMBA /suunnittelupäällikkö, Pirkanmaanliitto.Millaisia asioita teet muutosagenttina?

Pirkanmaalla isona asiana on keskitetyn asiakasohjauksen rakentaminen ja saada ikäihmisten palvelut mallinnettua järkeväksi ja kaikkia pirkanmaalaisia tukevaksi kokonaisuudeksi. Digitalisaation mahdollisuudet ja valinnanvapaus tulevat olemaan työssä huomioitavia näkökohtia.

Mikä on tärkeintä muutosagentin työssä?

Muutoksen johtaminen olemalla sitoutunut työhön mitä tekee, olemalla innostunut ja viestimällä avoimesti yhdessä alan ammattilaisten kanssa.
Työssä onnistumisen edellytykseksi toivon saavani riittävän tuen lähiesimiehiltä, johdolta sekä ministeriöltä. Näen tärkeäksi myös verkostoitumisen muiden muutosagenttien kanssa

Ota yhteyttä!
Mari Patronen
[email protected]

Twitter: @maripatronen 
Facebook: Ikäneuvo-hanke

Lisätietoja