Varsinais-Suomen muutosagentti on Kirsi Kiviniemi

Kirsi Kiviniemi”Jokaisella suomalaisella ikäihmisellä on oikeus omanlaiseen ja arvokkaaseen elämään myös toimintakyvyn haurastuessa. Arvostan suuresti, että saan olla mukana kehittämässä ikäihmisten palveluja Varsinais-Suomessa.”

 

Varsinais-Suomen muutosagentti on Kirsi Kiviniemi, terveystieteiden tohtori ja leikkaus-anestesia erikoissairaanhoitaja. Muutosagenttina taustaorganisaationi on Turun kaupunki, hyvinvointitoimiala. Ennen muutosagentin tehtävää hän toimi Turun kaupungin vanhusten asumispalvelujen johtajana.

Millaisia asioita teet muutosagenttina?

Muutosagenttina olen tiiviisti mukana yhtenäistämässä ja kehittämässä maakunnallisia asiakaslähtöisiä ikäihmisten palvelujen toimintaprosesseja: Ikäihmisten toimintakykyä edistävät ja ylläpitävät toimintaprosessit, akuuttitilanteisiin liittyvät toimintaprosessit sekä palliatiivisen ja saattohoidon toimintaprosessit.

Mikä on tärkeintä muutosagentin työssä?

Mielestäni muutosagentin työssä on kaksi tärkeää ulottuvuutta: osallistaminen ja näyttöön perustuva kehittäminen.

Muutosagentin työssä edistän ikääntyvän väestön, välitöntä asiakastyötä tekevän henkilöstön, johdon, poliittisen päätöksen teon ja muiden keskeisten sidosryhmien osallistumista maakunnallisten asiakaslähtöisten toimintaprosessien yhtenäistämiseen ja kehittämiseen.

Osaltani tuon kehittämistyöhön näyttöön perustuvaa tietoa ja muualla kehitettyjä hyviä toimintakäytäntöjä.

Ota yhteyttä!
Kirsi Kiviniemi
[email protected]
P. 040 683 0044

Lisätietoja