Lapin muutosagentti on Johanna Lohtander

”Eri toimijat ja ikäihmiset  mukaan uudistamaan ja luomaan yhdessä Lapin maakunnan ikäihmisten palvelujen kokonaisuutta”

Lapin muutosagentti on Johanna Lohtander.

Siirryin muutosagentin tehtäviin tammikuussa 2018 Liisa Niirasen palattua omaan työhönsä. Olen  koulutukseltani terveystieteiden maisteri, eMBA Lapin yliopistosta ja virkavapaalla Rovaniemen kaupungin ikäihmisten palvelujen palvelualuepäällikön tehtävästä.

Taustaorganisaatio on Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja sijoituspaikka Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Lapin toimintayksikkö.

Millaisia asioita teet muutosagenttina?

Näen, että muutosagentin keskeisin tehtävä on viedä eteenpäin ikäihmisten palvelujen muutosta ja olla mukana luomassa Lapin maakunnan ikäihmisten palvelujen yhteisiä toimintamalleja ja palvelujen sisältöä osana maakuntauudistusta.

Tavoitteena on rakentaa toimivat, asiakaslähtöiset ja yhteen sovitetut palvelukokonaisuudet, joissa on huomioitu Lapin erityispiirteet. Muun muassa pitkät etäisyydet ja harva asutus tuovat omat haasteensa.  

Keskeistä on I&O-kärkihankeen tavoitteiden mukaisesti vahvistaa ja monipuolistaa kotihoidon sisältöjä ja myös omaishoidon ja perhehoidon osuutta palveluissa. Maakunnassa tarvitaan ja haetaan myös monipuolisempia asumisen ratkaisuja keventämään nykyistä palvelurakennetta.

Lapissa on kehitetty ikäihmisten palveluja jo usean vuoden ajan yhteisissä kehittämishankkeissa, ja maakunnassa on hyvä sitoutuminen Ikäihmisten palvelujen kehittämiseen.

Työ jatkuu nyt Toimiva kotihoito Lappiin -hankkeessa, jossa keskiössä on kotihoidon toimintamallien kehittäminen, kuntoutus, teknologian hyödyntäminen kotiin vietävissä palveluissa ja seudullisen palveluohjausmallin pilotointi. Muutosagenttina olen tiiviisti hankkeessa mukana edistämässä, että hyvät käytännöt ja mallit juurtuvat myös tulevan maakunnan toimintamalleiksi.

Mikä on tärkeintä muutosagentin työssä?

Tiivistäen voisi sanoa, että muutosagentin työ on yhteistyötä ja verkostoitumista laajasti eri toimijoiden kanssa. Tärkeää on pitää yllä mahdollisuuksia näkevää, asiakaslähtöistä ja maakunnan yhteisiin tavoitteisiin pyrkivää työskentelyä.

Ota yhteyttä!

Johanna Lohtander
[email protected]
P. 040 149 2739

Facebook: Lapin I&O Kärkihanke

Lisätietoja