Etelä-Savon alueen muutosagentti on Irma Ahokas-Kukkonen

”Muutokset ovat osa arjen työtä, muutos lähtee minusta, mutta me teemme muutoksia yhdessä kohti parempaa huomista!”

Etelä-Savon alueen muutosagentti on Irma Ahokas-Kukkonen. Hän on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri, sairaanhoitaja ja työnohjaaja. Työnantaja on ESSOTE, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä.

Millaisia asioita teet muutosagenttina?

Etelä-Savossa on tehty jo vuosia näyttöön perustuvaa ansiokasta kehittämistyötä ikäihmisten palvelurakenteiden edistämiseksi. Tuen kehittämistyötä edelleenkin koko alueella.

Innostan ja motivoin kaikkia toimijoita mukaan kehittämiseen ja uusiin kokeiluihin. Tavoitteenamme on luoda Etelä-Savoon  toimiva palvelurakenteen kokonaisuus niin lähipalveluina kuin keskitettyinä palveluina monitoimijaisesti kuntalaisen asuinalueesta riippumatta, samalla edistämme kuntalaisten valinnanvapautta.

Essoten alueella on ikäihmisten palveluohjausyksikkö ja palveluohjaajia eri kunnissa, joiden asiakaslähtöisessä kehittämistyössä olen mukana. Ennaltaehkäisevien palvelujen  ja etsivän vanhustyön toimintamallien kehittämisessä tulee olla kehittämisen painopiste, koska niillä voidaan suuntautua tulevaisuuteen. 

Mikä on tärkeintä muutosagentin työssä?

Tärkeintä työssäni on johtaa kärkihankkeen mukaista muutostyötä tiiviissä yhteistyössä ja avoimessa vuorovaikutuksessa eri toimijoiden ja verkostojen kanssa tukien muutoksen eri vaiheita, jotka ovat välttämättömiä nopeasti ikääntyvällä alueella.

Mielestäni ikääntyminen on alueen voimavara, koska on paljon kokemustietoa, jota voidaan hyödyntää palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tavoitteenani on, että ikäihmisiä ja heidän läheisiään osallistetaan kehittämistyöhön esim. asiakasraadin tai vanhusneuvostojen avulla, mutta myös avoimissa tilaisuuksissa kohtaamalla ja keskustelemalla.

Meidän tulee lisätä eri tavoin ikäosaamista koko yhteiskunnassa, ei pelkästään sosiaali- ja terveyspalveluissa, vaan niin kaupan alalla kuin julkisessa liikenteessä tai kuntatekniikassa jne.

Alueemme kärkihankkeen fokuksena on omaishoidon ja perhehoidon kehittäminen, tuen hankkeen edistymistä ja toteuttamista hankkeeseen osallistuvien tahojen kanssa yhteistyössä.  Avoin viestintä on tärkeää muutosprosesseissa. Haluan toteuttaa tiedottamista mahdollisimman monen kanavan avulla. Saamme olla jatkuvan kehittämisen kehällä, kun yhteiskunnan ja kansalaiset tarpeet muuttuvat, tulee myös palveluiden kehittyä.

Muutosagentin työhöni odotan tukea kuntalaisilta, alueen toimijaverkostolta ja johdolta, päätöksentekijöiltä,  kansalliselta agenttiverkostolta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä.

Ota yhteyttä!
Irma Ahokas-Kukkonen
[email protected]
P. 044 351 2489

Twitter: @IrmaAhokas
Facebook: OSSI-hanke, Etelä-Savon I&O kärkihanke