Kanta-Hämeen muutosagentti on Annukka Kuismin

 

Annukka Kuismin”Kanta-Hämeessä on osaavia, innostuneita sekä aktiivisia kansalaisia sekä ammattilaisia, joiden tavoitteena on oikealla tavalla uudenlainen mutta toimiva sekä olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja malleja hyödyntävä ikäihmisten arkea tukeva verkosto ja palvelukokonaisuus, joka kuulee, kuuntelee ja joustaa. On ainutlaatuista tehdä tällaista työtä, missä lisäksi on mahdollisuus oppia ja ammentaa uutta tai toimivia käytäntöjä koko valtakunnan laajuisesti merkittävien toimijoiden kuten STM:n ja THL:n tuella.”

Kanta-Hämeen muutosagentti on Annukka Kuismin. Hän on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri sosiaali- ja terveysjohtamisen koulutusohjelmasta Kuopion yliopistosta sekä aiemmalta ammatiltaan lähihoitaja. Muutosagentin tehtävien ajan hän on virkavapaalla työstään vanhuspalvelualueen palvelualuejohtajan tehtävistä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymästä.

Millaisia asioita teet muutosagenttina?

Muutosagenttien tehtävä on muodostaa maakuntaan yhteen sovitettu iäkkäiden palvelujen kokonaisuus. Työn tuloksena tulisi syntyä kirjallinen maakunnan toimijoiden hyväksymä toimintasuunnitelma iäkkäiden elämisen ja palveluiden yhdistämisestä toimintasuunnitelmineen ja seurantakäytäntöineen.

Maakuntaan ei saatu kärkihankerahoitusta, mutta ajattelen, että seuraamme Kanta-Hämeessä tiiviisti rahoitettujen hankkeiden sisältöjä ja niissä tehtävää kehittämistyötä muutosagenttien yhteisen työskentelyn kautta.

Käytännön arjessa näen, että roolikseni muotoutuu toimia kokopäiväisenä työrukkasena ja vastuutyöntekijänä maakunnassa mainiosti vuoden 2017 aikana alkaneessa yhteisessä ikäihmisten palveluiden ja arjen tukemisen kokonaisuuden valmistelussa, johon ovat osallistuneet maakunnan kaikkien kuntien ja kaupunkien sekä kuntayhtymien ja henkilöstön edustajat.

Maakunnassa ikäihmisten asioissa työskentelevien ja toimivien kesken on ollut sitoutunut ja innostunut ilmapiiri, missä on hyvä jatkaa. Uskon, että 100 %:n työpanoksen saaminen valmisteluun yhdessä valtakunnallisen näköalamahdollisuuden kanssa, helpottaa maakunnan muita toimijoita, koska tähän saakka valmistelua kaikki ovat tehneet osana perustyötään. Keskittyminen asiaan tekee työskentelystä johdonmukaisempaa ja varmistaa tavoitteellisuuden toteutumisen.

Mikä on tärkeintä muutosagentin työssä?

Kyky tehdä yhteistyötä, kuunnella, oppia, ymmärtää mutta näyttää myös suuntaa. Kyky koota yhteistä näkemystä monien eri näkökulmien ja toiveiden sekä odotusten viidakossa siten, että se täyttää niin valtakunnalliset, lainsäädännölliset kuin maakunnalliset tavoitteet ja on maakunnan ikäihmisten arjen ja tarpeiden näköinen. Tavoitettavissa oleminen.

Osallistun varmasti erilaisiin tilaisuuksiin maakunnassamme ja on enemmän kuin toivottua tulla nykäisemään hihasta, juttelemaan ja kertomaan omia ajatuksiaan. Kierrän myös maakuntamme kaikkia toimipisteitä.

Ota yhteyttä!
Annukka Kuismin
[email protected]
P. 050 575 2193
Työpisteeni on Hämeen Liiton tiloissa osoitteessa Niittykatu 5, Hämeenlinna
Löydät minut myös Facebookista: Kanta-Hämeen muutosagentti, I&0-kärkihanke

 

 

Lisätietoja