Etelä-Pohjanmaan muutosagentti on Anneli Saarinen

Anneli Saarinen

Etelä-Pohjanmaan muutosagentti on Anneli Saarinen, joka tekee työtä Seinäjoen kaupungin organisaatiossa yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen kanssa.

 


Millaisia asioita teet muutosagenttina?

Tavoitteena on rakentaa Etelä-Pohjanmaan maakuntaan yhteen sovitettu palvelukokonaisuus yhteistyössä julkisen sektorin viranhaltioiden, järjestöjen, yritysten, asiakkaiden ja muiden keskeisten toimijatahojen kanssa.

Kotihoidon kehittämiseksi ja omaishoidon vahvistamiseksi perustetaan erilaisia työryhmiä, joille asetetaan tavoitteet ja aikataulut. Työryhmien jäsenet koostuvat ryhmän aiheesta riippuen eri toimijatahoilta.

Tehtävänäni on pitää kokonaiskehittäminen hallinnassa yhteistä visiota kohti, olla aktiivisesti mukana keskusteluissa ja työryhmissä. Lisäksi olen kuulolla mitä muissa maakunnissa ja kehittämishankkeissa  tapahtuu.

Teen yhteistyötä muiden agenttien kanssa. Toimin osaltani myös tiedon välittäjän. Kierrän myös paljon maakunnan kunnissa tutustumassa ja tukemassa kehittämistoimintaa.

Mikä on tärkeintä muutosagentin työssä?

Saada mahdollisimman laajasti eri toimijoita innostumaan ikäihmisten kotona asumista tukevista palvelukokonaisuuksista. Muutosagentin tehtävänä on asennemuokkaus, rohkaiseminen ja kannustaminen palvelujen uudistamiseen yhteistä ikääntyvien palvelukokonaisuutta kohti.

Ota yhteyttä!
Anneli Saarinen
[email protected]
P. 0400 790 512

Lisätietoja