Kärkihankkeen tunnus.

Iäkkäiden kotihoito Keski-Suomessa

Keski-Suomessa vanhuspalvelujen palvelurakenne on ollut ympärivuorokautiseen hoivaan painottuva, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon kustannukset Keski-Suomessa ovat 5,6 prosenttia koko maan kustannuksista.

Käyttöön on otettu keskitetty asiakas- ja palveluohjaus eli niin sanottu KAAPO-malli, joka sisältää matalan kynnyksen neuvontaa ja ohjausta. Asiakas saa ajantasaista tietoa ja tukea oikea-aikaisesti ja ratkaisukeskeisesti, omien yksilöllisten toiveiden ja tarpeiden pohjalta.

Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen avulla voidaan ohjata asiakasvirtoja ja kohdentaa ja yhteensovittaa palvelut palvelutarpeen arvioinnin perusteella eri asiakasryhmille.

Palvelukokonaisuuden suunnitelmasta vastasi I&O-kärkihankkeen muutosagentti Tuija Koivisto.

Kukoistava kotihoito -hanke tehosti kotihoitoa

Keski-Suomessa käynnissä olleessa kotihoidon uudistuksen Kukoistava kotihoito -hankkeessa  kotihoitoyksiköiden tehokkuus on parantui hankkeen aikana kuusi prosenttia, mikä vastaa yli kahden miljoonan euron laskennallista säästöä.

Myös asiakkaan luona vietetyn palveluajan määrä kasvoi hankkeen aikana kuusi prosenttia, ja kasvaneeseen palvelutarpeeseen onnistuttiin vastaamaan ilman vastaavaa henkilöstölisäystä kehittämällä työn organisointia sekä toiminnanohjausta. Kotihoidon asiakastyöajan osuus hoitajien työajasta lisääntyi lähes kaikissa Keski-Suomen yksiköissä.

Tämän seurauksena asiakastunnin hinta laski Keski-Suomessa hankkeen aikana keskimäärin noin viisi prosenttia, parhaassa tapauksessa jopa 17 prosenttia. Entistä merkittävämpi tulosten parannus on kuitenkin mahdollista, kun uudet toimintamallit ja käytännöt juurtuvat luonnolliseksi osaksi toimintaa.

Keski-Suomen kotihoidon toimintamallit on koottu hankkeessa tehtyyn käsikirjaan.

Hankkeessa tehdyssä raportissa kuvataan ikääntyneiden arki- ja kotikuntoutuksen perusteita, haasteita ja kehittämiskohteita sekä Kukoistava kotihoito -hankkeessa keväällä 2018 toteutetun tutkimuksen tuloksia suosituksineen.

Hankkeen tulokset on koottu myös PowerPoint-esitykseen:

Hankkeessa tehdyt julkaisut löydät täältä: