Kärkihankkeen tunnus.

Iäkkäiden palvelut Kainuussa

Kainuussa asuu maan keskiarvoa enemmän ikääntyneitä ja väestöennusteen mukaan alueen ikärakenne muuttuu lähivuosina merkittävästi ja vuonna 2030 Kainuu on väestölliseltä huoltosuhteeltaan todennäköisesti heikoin maakunta.

Kainuussa on jo vuonna 2005 muodostettu iäkkäiden maakunnallinen yhteensovitettu palvelujen kokonaisuus, jossa yhteistyötä tehdään laaja-alaisesti eri toimijoiden kanssa.

Käytännössä tämä tarkoittaa saumatonta yhteistyötä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja muiden sosiaalipalvelujen kanssa sekä yhteisiä maakunnallisia reunaehtoja iäkkäiden palveluissa, kuten yhtenäisiä asiakas- ja palvelumaksuja sekä muun muassa yhtenäisiä palvelujen myöntämiskriteerejä ja toimintaohjeita.

Maakunnallinen palvelukokonaisuus on kuvattu koti- ja omaishoidon uudistuksen (2016-2018) muutosagentin raportissa:

Palvelukokonaisuuden suunnittelusta vastasi muutosagentti Eija Tolonen.