FI SV

I&O-kärkihankkeen ohjausryhmän ja tieteellisen neuvoston jäsenet

Kärkihankkeen hankepäällikkönä toimii oman toimensa ohella Satu Karppanen ja projektipäällikkönä toimii Anja Noro. Tavoitat heidät yhteisosoitteesta ikioma.karkihanke(at)stm.fi.

  Anja Noro kuvaaja: Maria Miklas Satu Karppanen
  Anja Noro
puh. 02951 63006
anja.noro(at)stm.fi 
Satu Karppanen
puh. 02951 63549
satu.karppanen(at)stm.fi

Ota yhteyttä: ikioma.karkihanke(at)stm.fi ja seuraa Twitterissä: #ikiomat

Koti- ja omaishoidon uudistukseen liittyvää tutkimusta tekee Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Ohjausryhmä

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Taru Koivisto sosiaali- ja terveysministeriöstä ja varapuheenjohtajana kärkihankkeen hankepäällikkö Satu Karppanen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Jäsenet

Autio, Tiina, erikoissuunnitelija, Socca - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus
Exell-Paakki, Kira, asumis- ja sosiaalipalveluiden johtaja, Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf
Harri, Oili, kehittämispäällikkö, Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry
Helle, Mia, etuuspalvelujen lakiyksikön päällikkö, Kansaneläkelaitos
Hynynen, Raija, PhD, asuntoneuvos, ympäristöministeriö
Kaivolainen, Merja, kehittämispäällikkö, Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ry
Kaskinen, Juha, VTT, johtaja, Turun yliopisto, tulevaisuuden tutkimuskeskus
Kemppi, Anssi, toiminnanjohtaja, Eläkeliitto
Koivisto, Tuija, Keski-Suomen muutosagentti
Kuukkanen, Maria, kehittämispäällikkö, Perhehoitoliitto ry
Luoma, Minna-Liisa, PsT, dosentti, tutkimuspäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Martikainen, Mikko, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö
Mäkinen, Sari, ylilääkäri, vastuualuejohtaja, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Noro, Anja, THT, kärkihankkeen projektipäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö
Närkki, Aino, johtava asiantuntija, Hyvinvointialan liitto
Okkonen, Eila, FT, toiminnanjohtaja, Muistiliitto
Rieppo, Eija, toimialajohtaja, ikäihmisten palvelut, Siun sote
Salmi, Mailis, järjestöjohtaja, Vanhustyön keskusliitto
Työläjärvi, Riitta, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, Toimihenkilöjärjestö STTK ry
Uotinen, Sami, johtava lakimies, Suomen Kuntaliitto

Pysyvät asiantuntijat

Karjalainen, Pirkko, YTL, Eläkeliitto
Kehusmaa, Sari, johtava asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Vaarama, Marja, professori, Itä-Suomen yliopisto

Tieteellinen neuvosto

Anttonen Anneli, professori,Tampereen yliopisto
Elovainio Marko, professori, Helsingin yliopisto 
Pitkälä Kaisu, professori, Helsingin yliopisto
Rissanen Pekka, professori, Tampereen yliopisto 
Rissanen Sari, professori, Itä-Suomen yliopisto
Sipilä Sarianna, professori, Jyväskylän yliopisto
Suhonen Riitta, professori, Turun yliopisto
Syväjärvi Antti, professori, Lapin yliopisto
Vaarama Marja, professori, Itä-Suomen yliopisto
Välikangas Liisa, professori, Aalto-yliopisto ja Hanken