FI SV

I&O-kärkihankkeen ohjausryhmän ja tieteellisen neuvoston jäsenet

Kärkihankkeen hankepäällikkönä toimii oman toimensa ohella Satu Karppanen ja projektipäällikkönä toimii Anja Noro. Tavoitat heidät yhteisosoitteesta ikioma.karkihanke(at)stm.fi.

  Anja Noro kuvaaja: Maria Miklas Satu Karppanen
  Anja Noro
puh. 02951 63006
anja.noro(at)stm.fi 
Satu Karppanen
puh. 02951 63549
satu.karppanen(at)stm.fi

Ota yhteyttä: ikioma.karkihanke(at)stm.fi ja seuraa Twitterissä: #ikiomat

Koti- ja omaishoidon uudistukseen liittyvää tutkimusta tekee Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Ohjausryhmä

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Taru Koivisto sosiaali- ja terveysministeriöstä ja varapuheenjohtajana kärkihankkeen hankepäällikkö Satu Karppanen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Jäsenet

Autio, Tiina, erikoissuunnitelija, Socca - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus
Exell-Paakki, Kira, asumis- ja sosiaalipalveluiden johtaja, Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf
Helle, Mia, etuuspalvelujen lakiyksikön päällikkö, Kansaneläkelaitos
Hynynen, Raija, PhD, asuntoneuvos, ympäristöministeriö
Kaskinen, Juha, VTT, johtaja, Turun yliopisto, tulevaisuuden tutkimuskeskus
Kemppi, Anssi, toiminnanjohtaja, Eläkeliitto
Koivisto, Tuija, Keski-Suomen muutosagentti
Kuukkanen, Maria, kehittämispäällikkö, Perhehoitoliitto ry
Luoma, Minna-Liisa, PsT, dosentti, tutkimuspäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Martikainen, Mikko, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö
Mäkinen, Sari, ylilääkäri, vastuualuejohtaja, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Noro, Anja, THT, kärkihankkeen projektipäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö
Närkki, Aino, johtava asiantuntija, Hyvinvointialan liitto
Rieppo, Eija, toimialajohtaja, ikäihmisten palvelut, Siun sote
Salmi, Mailis, järjestöjohtaja, Vanhustyön keskusliitto
Tamminen, Anna, järjestöjohtaja, Muistiliitto
Tervonen, Sari, toiminnanjohtaja, Omaishoitajaliitto ry
Työläjärvi, Riitta, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, Toimihenkilöjärjestö STTK ry
Uotinen, Sami, johtava lakimies, Suomen Kuntaliitto

Pysyvät asiantuntijat

Karjalainen, Pirkko, YTL, Eläkeliitto
Kehusmaa, Sari, johtava asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Vaarama, Marja, professori, Itä-Suomen yliopisto

Tieteellinen neuvosto

Anttonen Anneli, professori,Tampereen yliopisto
Elovainio Marko, professori, Helsingin yliopisto 
Pitkälä Kaisu, professori, Helsingin yliopisto
Rissanen Pekka, professori, Tampereen yliopisto 
Rissanen Sari, professori, Itä-Suomen yliopisto
Sipilä Sarianna, professori, Jyväskylän yliopisto
Suhonen Riitta, professori, Turun yliopisto
Syväjärvi Antti, professori, Lapin yliopisto
Vaarama Marja, professori, Itä-Suomen yliopisto
Välikangas Liisa, professori, Aalto-yliopisto ja Hanken